logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Prodloužená záruka Infiniti

Program INFINITI

 • Vaši záruku na dva roky si můžete rozšířit na osmiletou záruku na náhradní díly nebo na pětiletý plný servis.
 • Maximální garance a léta bez starostí.
 • Servisní kontrakty se vztahují výlučně na kupující fyzické osoby, které nejsou podnikateli.

Záruční podmínky kontraktu: 5-ti letý servisní kontrakt

Doba platnosti je 5 let od data zakoupení výrobku. Zahrnuje bezplatnou výměnu vadných součástek výrobku během doby platnosti kontraktu a náklady na práci a výjezd mechanika. Výměnu vadných náhradních součástek zabezpečuje výhradně značkový servis Whirlpool. Nárok na výměnu zaniká, pokud výrobek byl prodán jiné osobě nebo byl odvezen do zahraničí. V případě neekonomické opravy, kterou posuzuje Whirlpool, navrhneme výměnu výrobku za výrobek nový přiměřené hodnoty.

Servisní kontrakt nezahrnuje opravy výrobků a nebo jejich poruch výslovně uvedených v bodu 6 Záručních podmínek a nezahrnuje rovněž opravy a výměny součástek, nesoucích známky normálního opotřebení při zachování jejich funkčnosti (např. zažloutnutí či ztmavnutí plastových součástí výrobku je dáno přirozenými fyzikálně chemickými vlastnostmi použitých materiálů a lze je předpokládat).

V rámci prodloužené záruky (po 24 měsících od data nákupu) nevzniká nárok na výměnu výrobku v případě opakovaných oprav apod. Zákazník tyto skutečnosti bere na vědomí a objednáním Servisního kontraktu s podmínkami souhlasí.

Záruční podmínky kontraktu: záruka 8 let na náhradní díly

Doba platnosti je 8 let od data zakoupení výrobku. Zahrnuje bezplatnou výměnu vadných součástek výrobku během doby platnosti kontraktu. Práci a poplatek za výjezd mechanika hradí zákazník. Výměnu vadných náhradních součástek zabezpečuje výhradně značkový servis Whirlpool. Nárok na výměnu zaniká, pokud výrobek byl prodán jiné osobě nebo odvezen do zahraničí.

V případě neekonomické opravy pro výrobky starší 5 let platí uplatnění amortizace 10 % za každý rok používání. Nerentabilnost posuzuje Whirlpool. Servisní kontrakt nezahrnuje opravy výrobků a nebo jejich poruch uvedených výslovně v bodu 6 Záručních podmínek. Servisní kontrakt nezahrnuje rovněž opravy a výměny součástek, nesoucí známky normálního opotřebení při zachování jejich funkčnosti (např. zažloutnutí či ztmavnutí plastových součástí výrobku je dáno přirozenými fyzikálně chemickými vlastnostmi použitých materiálů a předpokládá se).

V rámci prodloužené záruky (po 24 měsících od data nákupu) nevzniká nárok na výměnu výrobku v případě opakovaných oprav. Zákazník tyto skutečnosti bere na vědomí a objednáním Servisního kontraktu s podmínkami souhlasí.

Jak postupovat?

Registrace kontraktu za cenu základní je možná do 30ti dnů od zakoupení výrobku. Po uplynutí této lhůty lze kontrakt zakoupit za cenu navýšenou o 300,- Kč paušálního poplatku. Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. O aktuálních cenách se informujte na internetových stránkách www.whirlpool.cz nebo na tel. 840 111 313

Pokud jste se rozhodli pro některý typ kontraktu, stačí na "registračním formuláři INFINITI" vyplnit údaje, které nám umožní identifikovat a zaregistrovat váš kontrakt, případně ulehčit naši komunikaci s vámi.

Na vyznačené místo nalepte samolepící štítek ze zadní strany této knížky, případně opište modelové a sériové číslo ze štítku na výrobku. Vyberte aktuální cenu kontraktu podle druhu výrobku, který jste právě zakoupili.

Po zaplacení složenkou typu A, případně příkazem k úhradě, přiložte kopii dokladu o zaplacení k registrační kartě a zašlete vše společně na adresu : Whirlpool CR, spol. s r.o. Radlická 14, 150 00, Praha 5

Způsob platby:

 • Poštovní poukázkou typu A nebo převodem na účet
 • Kontaktní data: č. ú. 1000009720 / 3500 - ING Barings, k.s. 0379

Důležité!

 • Při komunikaci s námi uvádějte vždy variabilní symbol!
 • variabilní symbol = datum nákupu výrobku ve formě DDMMRR (například pro datum 21. 07. 2009 odpovídá variabilní symbol 210709)
 • Toto datum se musí shodovat s údajem na registrační kartě!
 • Po obdržení požadovaných údajů vám do 28 dní zašleme "Certifikát o servisním kontraktu".
 • Tento termín jsme schopni dodržet za předpokladu, že obdržíme všechna požadované data!
 • Doporučujeme vždy zaregistrovat váš nákup na registrační kartě. Vaše registrace pomůže usnadnit komunikaci, například při ztrátě záručního listu.
 • Ceník servisních kontraktů: Aktuální ceník (viz. níže) nebo se informujte na tel. 840 111 313
 • Servisní kontrakt je možné zakoupit pouze během prvních 24 měsíců životnosti výrobku (od data zakoupení). Po uplynutí této doby již není možné servisní kontrakt uzavřít.

Ceník programu Infiniti

Registrační formulář Infinitiframe-scrollup