Podmínky použití pro připojená zařízení

Jsme rádi, že jste projevili zájem o naši společnost a produkty. Beko Europe (jak je definována níže) bere Vaše práva na ochranu osobních údajů velmi vážně a jsme rozhodnuti zlepšovat Váš zákaznický zážitek v souladu se všemi platnými zákony a předpisy o ochraně dat. Níže naleznete naše oznámení o ochraně osobních údajů, které vysvětluje způsob zpracování Vašich osobních údajů.

* * * * *

Jsme společnost European Appliances Czech spol. s r.o., založená podle čeština právních předpisů, se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, jsme součástí Beko Europe („Whirlpool“, „my“ nebo „nás“), jakožto správce údajů, máme v úmyslu poskytnout uživatelům našich webových stránek a aplikací a/nebo uživatelům našich domácích spotřebičů, které se připojují k internetu („Webové stránky“ „Aplikace“ a „Připojené spotřebiče“) a všem dalším jednotlivcům, kteří s námi přichází do kontaktup („Uživatelé“, „Vy“ nebo „Vás“) informace o metodách používaných pro shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu s Evropským nařízením o obecné ochraně údajů č. 679/2016 (dále jen „Nařízení“) a dalšími platnými místními zákony a předpisy.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme (1) osobní údaje, které jste s námi sdíleli, (2) údaje, které jsme shromáždili při uzavření kupní smlouvy a poskytování služeb, (3) údaje shromážděná našimi call centry, (4) údaje týkající se Vaší činnosti na Webové stránce, v Aplikaci nebo prostřednictvím Připojeného spotřebiče a (5) informace poskytnuté nebo shromážděné z jiných zdrojů.

Neshromažďujeme zvláštní kategorie Vašich osobních údajů (např. zdravotní nebo soudní údaje).

Pro další informace klikněte zde

JAK VAŠE ÚDAJE VYUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom Vám poskytli požadované služby, mimo jiné možnost, kontaktovat Vás v případě bezpečnostních problémů souvisejících s Vaším domácím spotřebičem, procházet Webovou stránku, využívat Aplikaci a/nebo Připojené spotřebiče, reagovat na požadavky a interagovat s našimi službami, včetně těch nabízených prostřednictvím našich call center.

Pouze s Vaším souhlasem můžeme zpracovat Vaše osobní údaje tak, abychom Vám mohli zaslat individualizovanou marketingovou komunikaci včetně nabídek a slev od nás a našich důvěryhodných partnerů a také zaznamenávat Vaše telefonní hovory do našeho call centra

Pro další informace klikněte zde

NA ZÁKLADĚ ČEHO POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje používáme pouze v případě, že existuje legitimní právní důvod ke zpracovávání osobních údajů, jako např.

 • umožnit Vám využití Webových stránek, Aplikace a/nebo Připojených spotřebičů a příslušných služeb, a uspokojit jakýkoliv Váš požadavek;
 • za účelem splnění zákonných povinností nebo k ochraně oprávněných zájmů společnosti Whirlpool;
 • na základě Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje jsou také shromažďovány proto, abychom dostáli zákonným povinnostem nebo chránili oprávněné zájmy společnosti Whirlpool.

Další informace získáte zde

PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje používáme po dobu nezbytně nutnou k dosažení zamýšleného účelu.

Další informace získáte zde

JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

Bezpečnost Vašich dat je pro nás prioritou. Za tímto účelem jsme zavedli adekvátní správní, technická a fyzická opatření určená k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným použitím, zveřejněním nebo úpravou.

Pro další informace klikněte zde

S KÝM SDÍLÍME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje můžeme sdílet s (1) poskytovateli služeb, (2) se společnostmi skupiny Beko Europe a (3) s veřejnými orgány, pokud to platné zákony umožňují.

Na základě Vašeho souhlasu můžeme Vaše osobní údaje sdílet s našimi důvěryhodnými partnery pro jejich marketingové účely.

Pro další informace klikněte zde

PŘEVOD VAŠICH ÚDAJŮ MIMO EHP

Vaše data mohou být převedena na subjekty, které se nacházejí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V každém případě se vždy ujistíme, že jsou implementována přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření v souladu s Nařízením.

Další informace získáte zde

VAŠE PRÁVA

Máte mimo jiné právo na přístup, integraci, aktualizaci, změnu a odstranění Vašich osobních údajů.

Pro další informace klikněte zde

KONTAKTUJTE NÁS

Můžete nás kontaktovat pomocí našeho kontaktního formuláře nebo prostřednictvím dopisu na adresu společnosti European Appliances Czech spol s.r.o. Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika.

Můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí našeho kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu na adresu data_protection_emea@europeanappliances.com nebo prostřednictvím dopisu na adresu uvedenou výše s dodatkem „k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme měnit nebo aktualizovat také v zájmu dodržování platných zákonů.

1. DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Whirlpool zpracovává následující kategorie údajů.

 1. Údaje týkající se přímo Vás

Společnost Whirlpool zpracovává osobní údaje o Vás shromážděné nebo poskytované prostřednictvím několika zdrojů, včetně (ale nikoliv výhradně):

 1. osobní údaje, které jste nám poskytli přímo při otevření účtu a/nebo při registraci zakoupeného produktu, a/nebo při podání žádosti o informace a pomoc a při nákupu produktů Whirlpool v internetovém obchodě, jako je jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo;
 2. osobní údaje poskytnuté vámi přímo nebo odvozené během telefonních hovorů, které jste uskutečnili do našich zákaznických call center, které lze zaznamenat pouze s Vaším souhlasem, včetně dat/časů hovorů, kontaktních údajů volajícího a údajů o objednávce zákazníků;
 3. osobní údaje obsažené v obrázcích, zvuku a/nebo videu, které odešlete nebo povolíte Aplikaci nebo Připojeným spotřebičům zachytit;
 4. osobní údaje poskytované produkty nebo službami jiných stran, ke kterým se připojujete prostřednictvím Aplikace nebo Připojených spotřebičů.

Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v míře, v jaké je nezbytné sledovat účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů. Společnost Whirlpool je povinna uchovávat osobní údaje anonymně a odstranit tyto údaje, pokud pro účely zpracování nepotřebuje osobní údaje v identifikovatelné podobě.

 1. Kontaktní údaje

Whirlpool zpracovává osobní údaje o Uživatelích při nákupu produktů a našich služeb, včetně jména, adresy, země a kontaktních údajů, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Whirlpool dále shromažďuje údaje o zakoupených zařízeních nebo službách, které jste si objednali, včetně požadavků na záruční služby.

 1. Data o využívání a procházení webu a aplikace

Webové stránky, Aplikace a Připojené spotřebiče shromažďují osobní údaje Uživatelů z technických a funkčních důvodů. Taková data nejsou shromažďována za účelem identifikace Uživatele, ale můžou k identifikaci sloužit, například pokud by data byla porovnána s jinými údaji třetích stran.

Tato kategorie dat zahrnuje adresu (i) IP a název domény počítače Uživatele, (ii) ID Připojeného spotřebiče, model a sériové číslo; (iii) IP adresa Vašeho domácího routeru, když připojujete Připojený spotřebič k naší síti; (iv) typ použitého prohlížeče a operačního systému; (v) fyzické umístění Vašeho zařízení nebo Připojeného spotřebiče (jak je určeno například pomocí satelitu, věže mobilního telefonu a signálů WiFi); a (vi) další informace o Vaší online relaci, například adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metoda odesílání požadavku na server, velikost souboru přijatého jako odpověď, číselný kód týkající se stavu odpovědi ze serveru a další parametry související s operačním systémem používaným zařízením Uživatele. Po připojení Vašeho Připojeného spotřebiče k naší síti můžeme automaticky shromažďovat informace z Připojeného spotřebiče na pravidelné bázi, včetně stavu (například zda je Připojený spotřebič vypnutý nebo zapnutý a podrobností o cyklu nebo funkci, kterou provádí), pokyny, které byly zadány do Připojeného spotřebiče, chyby nebo chybové kódy a aspekty jeho prostředí, které mohou ovlivnit jeho fungování (jako je vstupní napětí, síla signálu a teplota vzduchu). Můžeme sledovat a shromažďovat údaje o používání Aplikace, například datum a čas, kdy Aplikace přistupuje na naše servery, jaké informace byly staženy do Aplikace a pokyny, které jsou přenášeny do Připojených spotřebičů. Tyto údaje se používají pouze k shromažďování anonymních statistických informací o používání webové stránky a ke kontrole jejich správného fungování a uchovávají se v souladu s požadavky na uchovávání záznamů. Tyto údaje také mohou být použity pro zjištění odpovědnosti v případě možných digitálních zločinů proti Webové stránce, Aplikaci a/nebo Připojenému spotřebiči.

Pokud si nepřejete, aby společnost Whirlpool od Vašeho Připojeného zařízení shromažďovala jakákoli data, budete muset odhlásit (odpojit) Váš Připojený spotřebič od bezdrátového routeru a vypnout tlačítko bezdrátového připojení na Vašem Připojeném spotřebiči. Deaktivace (odpojení) Vašeho Připojeného spotřebiče také zamezí používání Připojeného spotřebiče a Aplikace, i když Váš související účet zůstane aktivní. Pokud pouze deaktivujete svůj účet, ale nedeaktivujete (neodpojíte) Váš Připojený spotřebič, budou údaje, které nezahrnují Vaše osobní údaje, a které současně neumožňují konkrétní identifikaci Vaší osoby, nadále předávány společnosti Whirlpool.

Na našich webových stránkách můžeme také shromažďovat osobní údaje prostřednictvím různých kategorií souborů cookie, v případě poskytnutí Vaše ho aktivního souhlasu. Další informace o souborech cookie naleznete v našem Oznámení o souborech Cookie

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

V relevantních případech zpracujeme Vaše osobní údaje, které jsme shromáždili nebo které jste nám poskytli, k následujícím účelům:

 1. umožnit Vám registraci na Webových stránkách nebo v Aplikaci otevřením osobního účtu, registraci produktu na Webových stránkách a zakoupení produktu na Webových stránkách;
 2. poskytnout Vám služby Připojeného spotřebiče, včetně oznámení pro účely asistence a údržby a komunikace při používání Vašeho účtu nebo Vašeho Připojeného spotřebiče, včetně těch, které se týkají zákaznických služeb a záruky;
 3. dokončení online nákupu produktu a poskytování doplňkových služeb (poprodejní služby, prodloužení záruky, předcházení podvodům, řízení výnosů, kontaktovat Vás v případě bezpečnostního problému souvisejícího s Vaším domácím spotřebičem);
 4. zajištění domácího dodání našich produktů a poskytnutí jakýchkoli požadovaných služeb;
 5. zajištění opravy Vašeho produktu;
 6. správu žádostí o informace, které nám zašlete, včetně řešení stížností a komunikací přijatých prostřednictvím naší interaktivní chatové služby;
 7. účast na akci s odměnou / soutěži;
 8. dodržování zákonných ustanovení a předpisů a prosazování vlastních práv u soudu;
 9. Vám elektronicky zasílat individualizované marketingové komunikace týkající se našich produktů a služeb (včetně e-mailu, SMS, MMS, oznámení sociálních sítí, mobilních aplikací); E-mailový marketing je založen na souhlasu. V závislosti na zemi, ve které se nacházíte, však mohou být některé e-mailové marketingové aktivity založeny na oprávněném zájmu společnosti Whirlpool (uplatní se pouze vůči stávajícím zákazníkům)
 10. kontaktovat Vás pro marketingové účely telefonicky (neautomatizovaně) a prostřednictvím papírové pošty; Takové zpracování může být založeno na Vašem souhlasu nebo na oprávněném zájmu společnosti Whirlpool (v takovém případě máte právo se odhlásit)
 11. za účelem zaslání oznámení zákaznického servisu týkající se výrobků, které jste registrovali nebo o které jste projevili zájem a pro provedení průzkumů zákaznické spokojenosti;
 12. na základě Vašeho souhlasu sdílet Vaše osobní údaje pro individualizovanou marketingovou komunikaci s našimi vybranými důvěryhodnými partnery, jak je uvedeno v části 6 níže;
 13. provádění činností užitečných pro převod podniku a podnikových útvarů, převzetí, fúze, rozdělení nebo jiných změn a pro provedení takových transakcí; a
 14. za účelem interního školení, dokumentace a kontroly / zajištění kvality můžeme poslouchat zaznamenané telefonní hovory našich zákazníků do našich call center.

3. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

 1. Poskytování osobních údajů pro účely podle § 2 odst. a), b), c), d), e), f) a g) je nezbytné pro účely, pro které byly údaje poskytnuty nebo s námi sdíleny, což zahrnuje mimo jiné registraci na Webových stránkách, online nákup produktů a použití specifických doprovodných služeb, jakož i účast na propagačních akcích a soutěžích; Právním důvodem pro takové zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, jejíž jste stranou, nebo splnění Vaší žádosti.
 2. Poskytování osobních údajů pro účely podle § 2 odst. h) je povinné, pro dodržení souladu s platnými zákony; Právním důvodem pro takové zpracování osobních údajů je dodržování zákonné povinnosti;
 3. Poskytnutí osobních údajů pro účely podle § 2 odst. i), l) a n) je nepovinné. Pokud právní předpisy platné v zemi, ve které se nacházíte, nestanoví jinak, bez Vašeho souhlasu, společnost Whirlpool, společnosti patřící do Beko Europe a/nebo důvěryhodní partneři Vám nebudou moci posílat individualizovanou marketingovou komunikaci automatizovanými prostředky, ani zaznamenávat Vámi uskutečněné telefonní hovory do našeho zákaznického centra. V každém případě, po odebrání souhlasu Uživatele nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, které jsou závislá na Vašem souhlasu.
 4. Poskytování osobních údajů pro účely podle § 2 odst. j), k) a m) je nezbytné k uskutečnění oprávněných zájmů společnosti Whirlpool a Beko Europe, které bude odpovídajícím způsobem vyváženo Vašimi zájmy. V souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů můžeme také používat elektronické kontaktní údaje (e-mail), které jsme shromáždili v souvislosti s prodejem produktu nebo služby, abychom Vám mohli zaslat marketingové komunikace týkající se podobných produktů nebo služeb. V takovém případě můžete proti takovému použití Vašich elektronických kontaktních údajů vznést námitky kliknutím na odkaz "odhlásit" v dolní části e-mailu / SMS při každém přijetí přizpůsobené marketingové komunikace, nebo v souladu s oddílem 9 tohoto sdělení o ochraně osobních údajů níže. Pokud není v právních předpisech platných v zemi, ve které se nacházíte, stanoveno jinak, je právním důvodem při zpracování Vašich osobních údajů pro účely popsané v tomto dokumentu náš oprávněný zájem.

4. UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost Whirlpool bude zpracovávat osobní údaje tak dlouho, jak je nezbytné k dosažení zamýšlených účelů podle odstavce 2 výše. V každém případě platí tato doba uchovávání:

 1. údaje shromážděné pro účely oddílu 2, odst. a), b), c), d), e), f) a g) budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k reakci na žádosti subjektů údajů a pro soulad s platnými zákony a předpisy;
 2. údaje shromážděné pro účely oddílu 2, odst. h) budou uchovány po dobu povinně předepsanou ustanoveními platného práva (např. pro daňové účely);
 3. údaje shromážděné pro účely oddílu 2, odst. i) a l) budou uchovávány po maximální dobu uchovávání údajů stanovenou příslušnými ustanoveními zákona; a
 4. lúdaje shromážděné pro účely oddílu 2, odst. j), k) a m) budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro uplatnění obchodních zájmů společnosti Whirlpool.
 5. údaje shromážděné pro účely článku 2 odst. n) nebudou uchovávány déle než po dobu stanovenou příslušnými zákony.

Uvědomte si, že doba uchovávání údajů se může lišit v závislosti na místních právních předpisech.

5. POSTUPY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány s pomocí informačních technologií a / nebo fyzických prostředků a jsou chráněny přiměřenými bezpečnostními zařízeními, která jsou vhodná k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů. Společnost Whirlpool zejména přijímá příslušná administrativní, technická, osobní a fyzická opatření určená k ochraně osobních údajů před ztrátou, krádeží, neoprávněným použitím, zveřejněním nebo změnou.

6. KOMUNIKACE ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi důvěryhodnými partnery, jako jsou naši poskytovatelé rozšířené záruky, kteří je zamýšlejí použít pro účely přímého marketingu, pouze v případě, že jsme Vás jasně informovali a Vy jste nám dali výslovný souhlas, že tak můžeme učinit.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se:

 1. společnostmi Beko Europe se sídlem v EHP a mimo EHP, které jednají jako autonomní správci údajů;
 2. naši pečlivě vybraní dodavatelé z řad třetích stran se sídlem v EHP a mimo EHP, jako jsou provozovatelé call center, poskytovatelé služeb hodnocení obsahu, přepravní služby, poskytovatelé servisních služeb nebo asistenční technici a další dodavatelé pracující v našem zastoupení v roli řádně jmenovaných zpracovatelů údajů pro účely popsané v tomto oznámení; jiné třetí strany v rámci podnikových transakcí, jako jsou fúze nebo prodeje aktiv;
 3. náš poskytovatel rozšířené záruky Domestic & General (« D&G ») [Domestic & General Insurance PLC]. Společnost  D&G bude společně se společností Whirlpool působit jako společný správce za účelem propagace a prodeje prodloužených záruk a vyřizování žádostí o opravu na základě těchto prodloužených záruk. Společnost D&G bude zejména zpracovávat osobní údaje pro následující účely: (i) registrace a spravování Vašeho účtu / profilu, jakož i záruky výrobců; ii) propagace, prodej a správa smluv o poskytování služeb a produktů / služeb; (iii) v určitých zemích zpracovávat a reagovat na příchozí hovory zákazníků a aktualizovat tyto údaje informacemi od těchto zákazníků; (iv) získávat a přijímat osobní údaje od spotřebitelů za účelem uzavření smluv o poskytování služeb a aktualizovat tyto údaje informacemi od zákazníků; v) vyřizovat a reagovat na příchozí stížnosti spotřebitelů (včetně veškerých sporů); (vi) spravovat rezervace a poskytování oprav a dodávat spotřebitelům náhradní produkty a aktualizovat tyto údaje informacemi od zákazníků v souvislosti s takovými opravárenskými službami a/nebo poskytováním náhradních produktů a/nebo aktualizováním osobních údajů; vii) provádět průzkumy kvality produktů a prováděných služeb.
 4. Třetí strany poskytující služby elektronických plateb za účelem správy plateb souvisejících s Vašimi objednávkami. Pro vyloučení veškerých pochybností, společnost Whirlpool nezpracovává žádné bankovní / finanční údaje (včetně údajů o kreditní kartě) Uživatelů, kromě těch, které jsou nezbytně nutné pro účely oddílu 2 odst. c) (např. poskytnout spotřebitelům prodlouženou záruku). V souvislosti s tímto zpracováním budou třetí strany poskytující služby elektronických plateb zpracovávat Vaše osobní údaje jako samostatní správci v souladu s Nařízením (a dalšími příslušnými místními zákony a předpisy) a jejich vlastními zásadami ochrany osobních údajů. Whirlpool neodpovídá za žádné škody (včetně škod vyplývajících z porušení Nařízení a jiných příslušných zákonů o ochraně údajů) vyplývající ze zpracování bankovních / finančních údajů Uživatelů (včetně údajů o kreditní kartě) uvedenou třetí stranou poskytující platební služby.
 5. Za účelem distribuce, oprav a údržby našich produktů sdílíme adresu našich Uživatelů a kontaktní údaje s našimi partnery pouze v nezbytně nutných případech.
 6. Osobní údaje můžeme být povinni zveřejnit na základě zákonem předvídaných žádostí vládních orgánů, včetně národních bezpečnostních agentur, případně z důvodu výkonu rozhodnutí.

Tyto třetí strany budou zpracovávat Vaše osobní údaje naším jménem v roli řádně jmenovaných zpracovatelů údajů (s výjimkou podrobností uvedených v písmenu d)) pro účely popsané v tomto oznámení v souladu s našimi požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení a nesmějí používat osobní údaje, které od nás obdrží pro jakýkoli jiný účel.

7. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ MIMO EHP

Jakékoli předání Vašich osobních údajů mimo EHP (v rámci Beko Europe i mimo ni) se provádí na základě následujících vhodných záruk v souladu s Nařízením:

 1. pokud Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti; nebo
 2. příslušné záruky byly poskytnuty společnosti či společností Beko Europe předávající Vaše osobní údaje, a to včetně, ale nikoliv však výlučně standardních ustanovení o ochraně osobních údajů. Aniž je dotčeno výše uvedené, předávání založené na standardních ustanoveních o ochraně osobních údajů je doplněno o další organizační a technická opatření, jejichž cílem je zajistit odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů.

 

8. MLADISTVÍ DO VĚKU 18 LET

Webová stránka, Aplikace a/nebo Připojený spotřebič nejsou určeny osobám mladším 18 let, údaje lidí mladších 18 let tak Whirlpool ani vědomě nesbírá.

9. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Kdykoli a bez poplatku, můžete mít a / nebo uplatnit následující práva:

 1. právo být informován o účelu a metodách zpracování Vašich osobních údajů;
 2. právo na přístup k Vašim osobním údajům (obecně nazývané "žádost o přístup k údajům subjektu"). Tím získáte kopii osobních údajů, které o vás uchováváme;
 3. právo požádat o aktualizaci nebo opravu osobních údajů, které o vás uchováváme. To Vám umožňuje opravit neúplné nebo nepřesné údaje, které o vás uchováváme, i když možná budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete;
 4. právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů. To Vám umožňuje požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, protože zde není žádný důvod, proč bychom je měli dále zpracovávat. Máte také právo požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, u kterých jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitky proti zpracování nebo kde jsme povinni Vaše osobní údaje vymazat v souladu s místními zákony. Upozorňujeme však, že Vašim požadavkům na výmaz nemusíme vždy vyhovět z konkrétních právních důvodů, které Vám budou v době Vašeho požadavku případně oznámeny;
 5. právo omezit zpracování Vašich osobních údajů. To Vám umožňuje požádat o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů v následujících situacích: (a) chcete-li, abychom zjistili přesnost údajů; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali; (c) v případě, že potřebujete údaje uchovat i tehdy, když my je již nepotřebujeme, protože potřebujete založit, uplatnit nebo obhájit právní nároky; nebo (d) jste vznesli námitky proti využívání Vašich údajů, ale musíme ověřit, zda nemáme nadřazené oprávněné důvody k jejich použití;
 6. právo vznést námitky proti úplnému nebo částečnému zpracování Vašich osobních údajů, kdy se spoléháme na oprávněný zájem (nebo oprávněný zájem třetí strany) a údaje obsahují něco o Vaší konkrétní situaci, což Vás vede k námitce proti zpracování, neboť jste přesvědčeni, že to má dopad na Vaše základní práva a svobody. V některých případech můžeme prokázat, že máme přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování Vašich informací, které převyšují Vaše práva a svobody.
 7. v případech, kdy se spoléháme na souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo svobodně a kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů také kliknutím na možnost zrušení odběru v dolní části marketingové komunikace;
 8. právo na předávání Vašich osobních údajů Vám nebo jinému poskytovateli. Poskytneme Vám nebo třetí osobě, kterou jste si vybrali, své osobní údaje v strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu;
 9. právo nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu data_protection_emea@europeanappliances.com nebo pomocí našeho kontaktního formuláře; a
 10. právo podat stížnost před příslušnou vnitrostátní ochranou údajů nebo soudním orgánem.

Pokud si přejete uplatnit výše uvedená práva nebo položit jakékoli dotazy týkající se osobních údajů, které o Vás uchováváme, prosíme, zašlete nám e-mail na adresu data_protection_emea@europeanappliances.com nebo nám napište na adresu: European Appliances Czech spol. s r.o. ,k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“. Pokud je to možné, můžete také využít náš kontaktní formulář.

Pokud máte nevyřešené požadavky ohledně ochrany osobních údajů nebo jejich využití, kterými jsme se uspokojivě nezabývali, máte právo obrátit se na příslušný národní úřad pro ochranu osobních údajů nebo soudní orgán, jak je popsáno výše v oddíle 9 o právech subjektů údajů. Můžete také (bezplatně) kontaktovat našeho poskytovatele řešení sporů třetích stran se sídlem v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request..

10. ZMĚNY A AKTUALIZACE

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolujeme. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů může být aktualizováno tak, aby odpovídalo naší praxi při zpracování osobních údajů. O podstatných změnách Vás budeme informovat aktualizováním tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. Abyste získali aktuální informace o naší praxi při zpracování osobních údajů, doporučujeme Vám pravidelně toto Oznámení o ochraně osobních údajů sledovat. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 01/07/2024.

TRUSTe