Prodloužená záruka Infiniti

Prodloužená záruka Infiniti

Vaši záruku na dva roky si můžete rozšířit na osmiletou záruku na náhradní díly nebo na pětiletý plný servis.
Maximální garance a léta bez starostí.
Servisní kontrakty se vztahují výlučně na kupující fyzické osoby, které nejsou podnikateli, a na spotřebiče, které jsou určeny pro český trh.

Záruční podmínky kontraktu: pětiletý servisní kontrakt

Doba platnosti je 5 let od data zakoupení výrobku.

Servisní kontrakt zahrnuje bezplatnou výměnu vadných součástek výrobku během doby platnosti kontraktu a náklady na práci a výjezd mechanika. Výměnu vadných náhradních součástek zabezpečuje výhradně značkový servis Whirlpool. Nárok na výměnu zaniká, pokud výrobek byl prodán jiné osobě nebo byl odvezen do zahraničí. V případě neekonomické opravy, kterou posuzuje Whirlpool, navrhneme výměnu výrobku za výrobek nový přiměřené hodnoty.

Servisní kontrakt nezahrnuje opravy výrobků a nebo jejich poruch výslovně uvedených v Záručních podmínkách a nezahrnuje rovněž opravy a výměny součástek, nesoucích známky normálního opotřebení při zachování jejich funkčnosti (např. zažloutnutí či ztmavnutí plastových součástí výrobku je dáno přirozenými fyzikálně chemickými vlastnostmi použitých materiálů a lze je předpokládat).

V rámci prodloužené záruky (po 24 měsících od data nákupu) nevzniká nárok na výměnu výrobku v případě opakovaných oprav apod. Zákazník tyto skutečnosti bere na vědomí a objednáním Servisního kontraktu s podmínkami souhlasí.

Záruční podmínky kontraktu: záruka 8 let na náhradní díly

Doba platnosti je 8 let od data zakoupení výrobku.

Servisní kontrakt zahrnuje bezplatnou výměnu vadných součástek výrobku během doby platnosti kontraktu. Práci a poplatek za výjezd mechanika hradí zákazník. Výměnu vadných náhradních součástek zabezpečuje výhradně značkový servis Whirlpool. Nárok na výměnu zaniká, pokud výrobek byl prodán jiné osobě nebo odvezen do zahraničí.

V případě neekonomické opravy pro výrobky starší 5 let platí uplatnění amortizace 10 % za každý rok používání. Nerentabilnost posuzuje Whirlpool.

Servisní kontrakt nezahrnuje opravy výrobků a nebo jejich poruch uvedených výslovně v Záručních podmínkách. Servisní kontrakt nezahrnuje rovněž opravy a výměny součástek, nesoucí známky normálního opotřebení při zachování jejich funkčnosti (např. zažloutnutí či ztmavnutí plastových součástí výrobku je dáno přirozenými fyzikálně chemickými vlastnostmi použitých materiálů a předpokládá se).

V rámci prodloužené záruky (po 24 měsících od data nákupu) nevzniká nárok na výměnu výrobku v případě opakovaných oprav. Zákazník tyto skutečnosti bere na vědomí a objednáním Servisního kontraktu s podmínkami souhlasí.

Jak postupovat:

Registrace kontraktu za cenu základní je možná do 30ti dnů od zakoupení výrobku. Po uplynutí této lhůty lze kontrakt zakoupit za cenu navýšenou o 300,- Kč paušálního poplatku. Níže uvedené ceny jsou pouze orientační. O aktuálních cenách se informujte na internetových stránkách www.whirlpool.cz nebo na tel. 251 001 001.

Pokud jste se rozhodli pro některý typ kontraktu, stačí vyplnit registrační formulář Infiniti údaji, které nám umožní identifikovat a zaregistrovat váš kontrakt, případně ulehčit komunikaci s vámi.

Způsoby platby

 • Poštovní poukázkou typu A nebo převodem na účet.
 • Kontaktní data: obdržíte po registraci e-mailem.
 • Důležitá upozornění!

  • Po registraci Vašich údajů obdržíte potvrzovací e-mail s platebními podmínkami (variabilní symbol při platbě uveďte pouze 10ti místnou kombinaci čísel bez CZ).
  • Po zaplacení ceny kontraktu Vám do 30ti dnů zašleme e-mailovou zprávu s potvrzením o aktivaci prodloužené záruky a rekapitulaci platby.
  • Při komunikaci s námi uvádějte vždy variabilní symbol, který Vám přidělíme po registraci.
  • Servisní kontrakt je možné zakoupit pouze během prvních 24 měsíců životnosti výrobku (od data zakoupení). Po uplynutí této doby již není možné servisní kontrakt uzavřít.
  • Servisní kontrakt se vztahuje POUZE na výrobky používané v domácnosti.
  • Servisní kontrakt je platný POUZE na osobu a výrobní číslo výrobku uvedené při registraci a je nepřenosný.
  • Servisní kontrakt se vztahuje POUZE na výrobky určené pro český trh, zakoupené na území České republiky v síti obchodních partnerů Whirlpool a jejich odběratelů.
  • Při opravě spotřebiče, během platnosti servisního kontraktu, je zákazník povinen mechanikovi předložit potvrzující e-mail se servisním kontraktem a originálem nákupního dokladu. Bez těchto dokladů není možné servisní zásah vykonat. Datum nákupu spotřebiče musí být totožný s datem, který zákazník uvedl při registraci spotřebiče. V případě rozdílnosti těchto datumů, má mechanik právo odmítnout opravu výrobku.
  • Aktuální ceník servisních kontraktů naleznete vždy na této stránce nebo se informujte na telefonním čísle 251 001 001.

  Ceník prodloužené záruky Infiniti

  Podle kategorie spotřebiče a typu záruky vyhledejte v tabulce cenu záruky Infiniti:

  • Spotřebiče A: pračky, pračky se sušičkou, sušičky prádla, myčky nádobí
  • Spotřebiče B: sporáky, trouby, varné desky, ohřevné zásuvky
  • Spotřebiče C: chladničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, odsavače par
  • Spotřebiče D: americké chladničky Side by Side, kávovary

  Typ záruky Infiniti

  Spotřebiče A

  Spotřebiče B

  Spotřebiče C

  Spotřebiče D

  5 let plný servis - do 30 dnů

  1 900 Kč

  1 500 Kč

  1 000 Kč

  4 200 Kč

  5 let plný servis - po 30 dnech

  2 200 Kč

  1 800 Kč

  1 300 Kč

  4 500 Kč

  8 let na ND - do 30 dnů

  1 800 Kč

  1 200 Kč

  900 Kč

  3 900 Kč

  8 let na ND - po 30 dnech

  2 100 Kč

  1 500 Kč

  1 200 Kč

  4 200 Kč