Podmínky používání webu

Obsah těchto stráneky www.whirlpool.com (dále jen "Stránky") včetně dat, poznámek a veškerý další obsah sestávající z textu a grafiky, právě tak jako modely nesoucí symbol "©" jsou chráněny autorským právem a mezinárodními dohodami a dalšími dohodami o duševním vlastnictví.

 

Obsah těchto stránek i webové Stránky jsou Copyrigh © 2000-2022 Beko Europe Management SRL. (dále jen "Společnost"). Všechna práva vyhrazena. Obsah těchto Stránek nesmí být jako celek nebo část kopírován, reprodukován, přenášen, nahráván, publikován nebo distribuován žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu Společnosti, kromě skladování ve vlastním počítači uživatele a vytištění výtahů ze Stránek výlučně pro osobní použití.

 

Ochranné známky a loga objevující se na Stránce jsou majetkem Beko Europe Management SRL. Nelze jich používat na žádné internetové stránce jiné než tato Stránka bez předchozího písemného svolení Společnosti.

 

Společnost odmítá veškerou odpovědnost za materiály vytvořené a publikované třetími stranami, na něž je na Stránce umístěn odkaz. Osoby rozhodující se o návštěvě stránky s odkazem na Stránce www.whirlpool.com to činí na vlastní nebezpečí a zůstává na nich riziko přijmout veškerá nezbytná opatření proti virům a dalším ničivým činitelům. Odkazy na jiné stránky neznamenají, že je Společnost sponzoruje nebo je spojena s jejich organizací, která zajišťuje servis popsaný na těchto stránkách.

 

Všechny materiály poslané na tuto Stránku např. e-mailem nebo stránkami Word Wide Web budou považovány, že nemají důvěrný charakter. Společnost nebude mít závazky vůči takovému materiálu a bude je možno reprodukovat, použít, uvolnit, zobrazit, transformovat, udělat na nich další práci a distribuovat třetím stranám bez omezení. Dále, Společnost bude mít volnost v nakládání s myšlenkami, koncepty, know-how nebo technickými znalostmi obsaženými v takových materiálech pro jakýkoliv účel, včetně a bez omezení na vývojové, výrobní a marketingové produkty za použití takových materiálů. Kdokoliv posílá materiály garantuje, že tyto jsou publikovatelné a souhlasí, aby toto bylo Společností drženo bez ohrožení jakékoliv aktivity třetích stran ve vztahu k takovým materiálům.

 

Tato stránka umožňuje rozsáhlý veřejný přístup k informacím s ohledem na jejich iniciativy též zamýšlené k profesionální publikaci (finančních analytiků a novinářů, institucionálních a soukromých investorů). Záměrem je poskytnout přesné a aktuální informace. Společnost vynaloží rozumné úsilí, aby zajistila, že informace, které se objevují na Stránce jsou přesné a aktuální. Nicméně to nevylučuje možnost náhodné chyby nebo opomenutí. Jakékoliv signalizované chyby budou opraveny.