Za jak dlouho vyrobí chladnička led?

Výrobník ledu nebude vyrábět led, dokud teplota neklesne na -12 °C. Naplnění kbelíku ledem trvá zhruba jeden den.