Mohu používat plynovou varnou desku, když vypadne elektřina?

V případě delšího výpadku proudu lze hořáky zapálit ručně. Podržte zapálenou zápalku v blízkosti hořáku a otočte ovládacím knoflíkem do polohy "high".