Kolik mycího prostředku mám použít do myčky?

Množství pracího prostředku závisí na tvrdosti vody a typu pracího prostředku. Pokud jich použijete příliš málo, nádobí nemusí být dokonale čisté. Pokud jí používáte hodně, může v měkké vodě dojít k poškrábání nebo poškození skleněného nádobí. Pokud neznáte tvrdost své vody, obraťte se na místní vodárenský odbor.