Kdy je třeba přidat oplachovací prostředek do dávkovače myčky nádobí?

Indikátor LED se rozsvítí, když je třeba použít oplachovací prostředek. Napomáhá procesu sušení a také zabraňuje zakalení skleněného nádobí.