Jakým čisticím prostředkům bych se měl vyhnout, pokud čistím nerezové povrchy?

Vyhněte se mýdlovým drátěnkám, abrazivním čisticím prostředkům, lešticím prostředkům na varnou desku, ocelové vlně, zrnitým utěrkám a některým papírovým utěrkám, protože by mohly poškodit povrch.