Co znamenají světla na mrazničce?

ZELENÁ kontrolka znamená, že je spotřebič připojen do sítě. ORANŽOVÁ kontrolka signalizuje, že je zapnutá možnost rychlého zmrazení. Kontrolka je kombinovaná s vypínačem. Červená kontrolka signalizuje, že uvnitř je příliš vysoká teplota.