Legální informace

Jsme rádi, že jste projevili zájem o naši společnost a produkty.

* * * * *

Jsme společnost Whirlpool CR, spol. s r.o., založená podle čeština právních předpisů, se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, jsme součástí skupiny Whirlpool Group.

Whirlpool Group“ znamená Whirlpool Corporation, společnost v Delaware, která má své globální ředitelství na adrese 2000 M-63, Benton Harbor, MI 49022 společně se svými přidruženými společnostmi.

PRÁVNÍ SÍDLO

Whirlpool CR, spol. sro
Radlická 3201/14
150 00 Praha 5
e-mail: Prague_Recepce@whirlpool.com

OBCHODNÍ INFORMACE

Obchodní firma: Whirlpool CR, spol. s.r.o.
Právní sídlo: Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo (IČ): 49243411
Daňové evidenční číslo (DIČ): CZ49243411
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20460
Den zápisu: 18. května 1993

Banka: BNP Paribas S.A.
Číslo účtu: 064450-6005980009/6300
IBAN: CZ86 6300 0644 5060 0598 0009