logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Zpětný odběr spotřebičů

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste si zakoupili nový výrobek značek WHIRLPOOL, IGNIS, POLAR, IKEA from WHIRLPOOL.

Společnost Whirlpool CR spol. s r. o. jako výrobce ve smyslu zákona o odpadech plní své povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu podle §37h, odst.1, písm. c) tohoto zákona, tj. přenesením těchto povinností na jinou právnickou osobu, zajišťující společné pnění povinností výrobců podle dílu 8 zákona o odpadech v platném znění. Touto právnickou osobou je společnost ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, Praha 4.

Na webových stránkách společnosti www.elektrowin.cz jsou k dispozici veškeré informace, týkající se zajišťování plnění povinností požadovaných shora citovanými předpisy. Informace o zapojení společnosti Whirlpool CR spol. s r. o. do kolektivního systému (KS) provozovaného společností ELEKTROWIN a.s., včetně dalších informací týkajících se dané problematiky.

Aktuální informace o rozmístění provozoven umožňujících zpětný odběr najdete:

Přejeme vám mnoho spokojenosti s Vašim novým výrobkem.frame-scrollup