logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Povinnosti prodejců

Povinností posledního prodejce je mimo jiné informovat spotřebitele o požadavku, aby elektrická zařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale byla odkládána na místa k tomu určená např. vyhláškou obce nebo v místech zpětného odběru. Zároveň je poslednímu prodejci uložena povinnost zajistit, aby spotřebitel měl při nákupu elektrických zařízení možnost odevzdat ke zpětnému odběru použitá elektrická zařízení přímo v místě prodeje nebo dodávky nového zařízení (čímž se myslí území obce nebo městské části, kde se prodejna nachází) a ve stejném počtu kusů podobného typu a použití, jako je prodávané elektrické zařízení.

Kdo v rámci své podnikatelské činnosti prodává elektrická zařízení, nepocházející od výrobců zapsaných v Seznamu výrobců na Ministerstvu životního prostředí, nese odpovědnost výrobce za plnění jeho povinností stanovených zákonem (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

Pokud výrobce uvádí odděleně recyklační příspěvek, má poslední prodejce povinnost uvádět recyklační příspěvek odděleně při prodeji.

Veškeré informační materiály si můžete objednat na níže uvedené internetové adrese:
http://www.elektrowin.cz/informacni-materialy-elektrowin-a-s/informacni-materialy.htmlframe-scrollup