logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Informace o systému Elektrowin

Informace o systému zpětného odběru pro obce a poslední prodejce.

Zpětný odběr - obce

K naplnění povinnosti výrobců v oblasti zpětného odběru je připraven systém, jehož součástí jsou místa zpětného odběru, které chceme vytvořit ve sběrných dvorech provozovaných v rámci komunálního systému odpadového hospodářství obcí, dále ve sběrných dvorech osob oprávněných ke sběru, shromažďování a vykupování odpadů a u posledních prodejců.

Systémové řešení

K naplnění povinnosti výrobců v oblasti zpětného odběru je vytvořena síť míst zpětného odběru, jejímž základem jsou sběrné dvory provozované v rámci komunálního systému odpadového hospodářství obcí, dále ve sběrných dvorech osob oprávněných ke sběru, shromažďování a vykupování odpadů, u posledních prodejců a servisů.

Zpětně se odebírá každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jak od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob (dále jen spotřebitelé).

V místě zpětného odběru se od spotřebitelů zpětně odebírají elektrická zařízení. Teprve výrobce nebo osoba, na kterou jsou povinnosti přeneseny (společnost Elektrowin a.s. jako provozovatel kolektivního systému), rozhodne o dalším nakládání s nimi. Výrobce nebo provozovatel kolektivního systému rozhoduje, zda jsou zpětně odebrané výrobky určeny k opětovnému použití a zda budou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích výrobky posouzeny a opětovně použity nebo zda se stanou odpadem a bude s nimi dále nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.frame-scrollup