logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Podmínky používání a ochrana soukromí u připojených spotřebičů

Podmínky používání služeb připojených spotřebičů Whirlpool EMEA

I. ÚVOD

Před použitím vašeho Připojeného spotřebiče a souvisejících softwarových aplikací a služeb si prosím pozorně přečtěte tyto Podmínky používání a Oznámení o ochraně soukromí (jež tvoří součást těchto Podmínek používání – viz níže). Upozorňujeme především na článek VIII těchto Podmínek používání, který obsahuje omezení naší odpovědnosti vůči vám.

Děkujeme vám za výběr domácího spotřebiče Whirlpool umožňujícího připojení k internetu pomocí Wi-Fi (dále jen „Připojený spotřebič“). Společnost Whirlpool je přední světový výrobce a prodejce hlavních domácích spotřebičů. Mezi naše značky prodávané v Evropě patří Whirlpool® , Indesit® , Bauknecht®, Hotpoint® a HotpointAriston®. Tyto Podmínky používání se vztahují na používání vašich Připojených spotřebičů a s nimi souvisejících Služeb pro Připojené spotřebiče (jak jsou definovány níže). Označením „Whirlpool“ se v těchto Podmínkách používání rozumí společnost Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, společnost založená podle italského práva, se sídlem Comerio (VA), Viale G. Borghi 27, Itálie, 21025, řádně zapsaná ve Varese pod číslem 01534610124 a registračním číslem DPH IT01534610124 (dále jen „Whirlpool“, „my“, „nám“, „náš“ apod.), součást celosvětové skupiny Whirlpool (dále jen „Skupina Whirlpool“), a další společnosti v rámci Skupiny Whirlpool působící v Evropě, jakož i jejich výše uvedené pobočky.

Připojený spotřebič vám dokáže poskytovat služby, které vám pomohou s jeho správou a údržbou. Jakmile je váš Připojený spotřebič připojen k síti Připojených spotřebičů Whirlpool, dokáže přenášet společnosti Whirlpool informace, včetně kódů chyb a činností, a zasílat vám oznámení a vy můžete využívat softwarové aplikace poskytované společností Whirlpool, jako např. bezplatné „Bauknecht B-Live“ nebo „Whirlpool 6th Sense Live“ (dále jen „Aplikace“) na vašem mobilním zařízení k dálkovému ovládání vašeho Připojeného spotřebiče a přístupu k funkcím a službám. Tyto Podmínky používání se vztahují na používání takových služeb a Aplikací (dále souhrnně „Služby pro Připojené spotřebiče“).

Abyste mohli využívat Služeb pro Připojené spotřebiče, musí být váš Připojený spotřebič připojen k síti internet prostřednictvím bezdrátového připojení. Odpovědnost za instalaci a údržbu bezdrátového připojení k internetu v místě, kde se nachází váš Připojený spotřebič, nesete vy. Dále je nutné nainstalovat si Aplikaci do kompatibilního mobilního (mobilních) zařízení a zaregistrovat si účet u společnosti Whirlpool.

Abyste mohli využívat Služeb pro Připojené spotřebiče, musíte přijmout tyto Podmínky používání a rovněž Prohlášení o ochraně soukromí ve vztahu ke Službám pro Připojené spotřebiče Whirlpool EMEA (dále jen „Prohlášení o ochraně soukromí“). Použitím jakýchkoliv Služeb pro Připojené spotřebiče a/nebo označením vašeho souhlasu s těmito Podmínkami používání v Aplikaci se zavazujete dodržovat tyto Podmínky používání. Dále tím potvrzujete, že jste se seznámili s Prohlášením o ochraně soukromí, jež tvoří součást těchto Podmínek používání, a že souhlasíte se zpracováním vašich Osobních údajů způsobem popsaným v Prohlášení o ochraně soukromí. Pokud nesouhlasíte s Podmínkami používání nebo kteroukoli jejich částí a nepřijmete tyto Podmínky používání a/nebo Prohlášení o ochraně soukromí, nebude vám umožněno využívat Služby pro Připojené spotřebiče související s vaším Připojeným spotřebičem. Podrobnější informace o Prohlášení o ochraně soukromí jsou uvedeny v článku VI. níže.

Tyto Podmínky používání můžeme čas od času aktualizovat. V případě jejich aktualizace, a pokud to bude vyžadováno aplikovatelnými právními předpisy, vám prostřednictvím Aplikace zašleme upozornění obsahující informace o změnách, možnostech vaší případné volby a krocích, které můžete učinit. Za určitých okolností vás můžeme o aktualizacích informovat při vašem dalším přihlášení k použití vašeho účtu (dle konkrétní situace). Čtěte prosím pozorně veškeré výstrahy a upozornění a v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte (viz kontaktní údaje níže). Vaše další využívání Služeb pro Připojené spotřebiče po zaslání uvedené výstrahy či upozornění, nebo po aktualizaci při vašem dalším přihlášení, nebo pokud (v relevantních případech) budete aktivně akceptovat jakékoli změny, znamená vyjádření vašeho souhlasu s těmito změnami. Pokud nebudete s předmětnými změnami souhlasit, můžete kdykoli přestat Služby pro Připojené spotřebiče využívat.

II. NABÍDKA SLUŽEB PRO PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE

Služby pro připojené spotřebiče vám vedle dalších možností a výhod umožňují dostávat upozornění ohledně vašeho Připojeného spotřebiče (jako např. upozornění na otevřená dvířka, upozornění na skončení cyklu apod.), plánovat chod vašeho Připojeného spotřebiče na dobu, kdy je to hospodárné, a na dálku sledovat váš Připojený spotřebič prostřednictvím Aplikace. Konkrétní Služby pro Připojené spotřebiče jsou podrobněji popsány v uživatelském manuálu k vašemu Připojenému spotřebiči. Rozsah, dostupnost a konkrétní funkce Služeb pro Připojené spotřebiče nejsou garantovány a Whirlpool je může v průběhu času revidovat a měnit, přičemž o veškerých významných změnách vás bude informovat.

III. VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB PRO PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE

1. Všeobecně

Abyste mohli využívat Služeb pro Připojené spotřebiče, musíte si prostřednictvím Aplikace zaregistrovat účet a (jak je popsáno výše) seznámit se s Prohlášením o ochraně soukromí a vyjádřit s ním souhlas. Používáním Služeb pro Připojené spotřebiče se zavazujete: (a) přesně uvést své kontaktní údaje a další informace vyžadované společností Whirlpool; (b) neprodleně aktualizovat vaše kontaktní údaje v případě jakýchkoli jejich změn či nepřesností (podrobný postup je uveden v článku 9 Prohlášení o ochraně soukromí); a (c) používat Připojený spotřebič v souladu s příslušným uživatelským manuálem. V případě rozporu mezi těmito Podmínkami používání a uživatelským manuálem mají přednost tyto Podmínky používání.

Tímto výslovně souhlasíte s tím, že poskytování Služeb pro Připojené spotřebiče bude zahájeno okamžitě po vašem přijetí těchto Podmínek používání a Prohlášení o ochraně soukromí.

Váš účet můžeme pozastavit nebo ukončit, pokud zjistíme nebo pokud budeme mít důvod k podezření, že vámi poskytnuté informace či údaje jsou nepravdivé, zavádějící, nepřesné nebo neúplné - bližší podrobnosti jsou uvedeny v článku IX. níže.

2. Použití dat

Připojené spotřebiče používají k poskytování Služeb pro Připojené spotřebiče vaše internetové připojení. Pokud si zvolíte dostávat notifikace prostřednictvím Aplikace, využívají tyto notifikace a aplikace k poskytování těchto služeb navíc i vaše mobilní datové připojení. Všechny tyto způsoby použití zahrnují přenos určitého množství dat prostřednictvím vašeho příslušného připojení, a proto musíte mít odpovídající datový tarif od svého poskytovatele bezdrátového připojení k internetu v místě, kde je umístěn váš Připojený spotřebič, a také od vašeho poskytovatele mobilních služeb. Pro zjištění výše případných poplatků za datové přenosy, omezení datových přenosů, omezení datových služeb jako např. povolených způsobů jejich užití a dalších podmínek těchto služeb se prosím seznamte s ceníkem vašeho poskytovatele internetového připojení nebo poskytovatele mobilních služeb. Společnost Whirlpool nepřijme žádnou odpovědnost za jakékoli platby účtované vaším poskytovatelem připojení k internetu nebo poskytovatelem mobilních služeb.

3. Převedení vašeho Připojeného spotřebiče

Není-li uvedeno jinak, jste oprávněni využívat Služby pro Připojené spotřebiče pouze pro své vlastní osobní nekomerční účely a nesmíte žádné z těchto služeb jakýmkoli způsobem dále prodávat nebo zpřístupňovat třetím stranám. Předtím, než prodáte nebo půjčíte váš Připojený spotřebič jiné osobě, jste povinni prostřednictvím Aplikace provést aktualizaci vašeho účtu Služeb pro Připojené spotřebiče. Prodej nebo půjčení vašeho Připojeného spotřebiče tedy nesmíte provést bez předchozí aktualizace vašeho účtu. Pokud napřed neprovedete tuto aktualizaci, dopustíte se tím porušení těchto Podmínek používání a společnost Whirlpool bude oprávněna pozastavit nebo ukončit váš účet - bližší podrobnosti jsou uvedeny v článku IX níže. Aby mohl začít nový uživatel využívat Služby pro Připojené spotřebiče, bude si muset registrovat vlastní nový účet u společnosti Whirlpool.

4. Zakázané použití

Služby pro Připojené spotřebiče nesmíte využívat jakýmkoliv způsobem, který:

 • je výhružný, násilný, hrubý, hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, podvodný, neslušný nebo jinak nezákonný či nevhodný;
 • získává přístup k osobním údajům jiných osob, shromažďuje nebo uchovává takové údaje;
 • porušuje práva jiných osob nebo do nich zasahuje, včetně práva na soukromí;
 • ztělesňuje jakoukoli osobu, firmu, subjekt nebo IP adresu (např. IP spoofing);
 • zahrnuje nahrávání, zveřejňování, odesílání e-mailem, přenos nebo jiné zpřístupňování jakýchkoli materiálů, jež nejste dle jakéhokoli právního předpisu oprávněni zpřístupňovat;
 • je komerční povahy, jako jsou např. reklamní, propagační nebo marketingové materiály nebo spam, phishing nebo jiné nevyžádané zprávy;
 • získává nebo se pokouší získat neoprávněný přístup k Připojenému spotřebiči nebo jakýmkoliv Službám pro Připojené spotřebiče, k jejich počítačům a sítím nebo k jejich uživatelským datům, nebo jinak upravuje nebo zasahuje do užívání nebo provozu Služeb pro Připojené spotřebiče;
 • získává nebo se pokouší získat neoprávněný přístup k firmwaru nebo softwaru kteréhokoli Připojeného spotřebiče, včetně zpětného inženýrství takového firmwaru nebo instalace firmwaru neschváleného společností Whirlpool;
 • představuje neodůvodněnou nebo nepřiměřeně velkou zátěž pro infrastrukturu společnosti Whirlpool nebo jejích obchodních partnerů, včetně přenosu spamu nebo použití jiných technik e-mailového rozesílání hromadné nevyžádané pošty;
 • mění, poškozuje nebo vymazává jakýkoli obsah poskytnutý společností Whirlpool;
 • obsahuje počítačové viry nebo jiné rušivé, škodlivé nebo nebezpečné soubory nebo programy; nebo
 • je jiným způsobem v rozporu s těmito Podmínkami používání.

5. Aktualizace softwaru

Služby pro Připojené spotřebiče, včetně Aplikací, využívají software, který může společnost Whirlpool potřebovat nebo chtít aktualizovat nebo měnit. Tyto aktualizace budeme provádět prostřednictvím standardních procesů operačního systému vašeho mobilního zařízení, přičemž vždy budete vyzváni k akceptaci takových aktualizací, abyste mohli dál využívat Služeb pro Připojené spotřebiče.

IV. OMEZENÍ SLUŽEB A VZDÁNÍ SE ODPOVĚDNOSTI

1. Všeobecná omezení

Vzhledem k tomu, že váš Připojený spotřebič komunikuje se společností Whirlpool bezdrátově a přes internet: (a) jsou upozornění týkající se Připojeného spotřebiče k dispozici teprve poté, kdy váš Připojený spotřebič připojíte a zaregistrujete; a (b) Služby pro Připojené spotřebiče nejsou k dispozici, pokud vaše internetové nebo bezdrátové připojení nebo připojení vašeho mobilního zařízení nefunguje nebo pokud nefunguje správně.

2. Přesnost výsledků a dat

Souhlasíte s tím, že Služby pro Připojené spotřebiče podléhají omezením mimo kontrolu společnosti Whirlpool, jež zahrnují mimo jiné řádnou údržbu vašeho Připojeného spotřebiče v souladu s příslušným uživatelským manuálem, možnosti bezdrátové sítě, dostupnost internetu, podmínky prostředí (jako např. budovy, povětrnostní podmínky, geografické a topografické podmínky apod.), atmosférické podmínky a další faktory související s použitím internetu nebo satelitů a satelitních dat; kromě toho Služby pro Připojené spotřebiče ze své povahy závisí na softwaru a dostupnosti sítí poskytovaných třetími stranami. S ohledem na výše uvedené Whirlpool negarantuje nepřetržitou dostupnost, přesnost, úplnost nebo včasnost jakýchkoli dat, informací, materiálů nebo obsahu, jež jsou poskytovány v rámci Služeb pro Připojené spotřebiče.

3. Uložená data

Whirlpool uchovává určitá data týkající se vašeho využívání Služeb pro Připojené spotřebiče tak dlouho, jak to vyžadují příslušné právní předpisy nebo naše identifikované legitimní obchodní potřeby a zamýšlené účely související se Službami pro Připojené spotřebiče, jak je popsáno v Prohlášení o ochraně soukromí.

4. Přenášená data

Společnost Whirlpool přijímá veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti vámi poskytnutých údajů a přijme veškerá přiměřená preventivní opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů. Vždy však existuje určité riziko spojené s přenosem údajů prostřednictvím bezdrátové sítě nebo internetu. Proto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při vašem využívání Služeb pro Připojené spotřebiče může být vaše komunikace nezákonně zachycena dalšími osobami. Společnost Whirlpool nemůže garantovat bezpečnost a soukromí bezdrátových přenosů nebo přenosů realizovaných přes internet a nebude odpovědná za jakékoliv nedostatečné zabezpečení sítí nebo zařízení nekontrolovaných společností Whirlpool nebo za jakékoli vzniklé narušení ochrany soukromí nebo dat v souvislosti s jakoukoli komunikací realizovanou prostřednictvím těchto sítí. Přijměte prosím vhodná preventivní opatření k zajištění ochrany vašich osobních údajů při používání internetu, např. častými změnami hesla, používáním kombinace písmen a číslic nebo používáním bezpečného prohlížeče.

5. Ostatní

Služby pro Připojené spotřebiče jsou poskytovány na bázi „jak jsou“ a „dle aktuální dostupnosti“. I když společnost Whirlpool vynakládá veškeré přiměřené úsilí k udržení dostupnosti Služeb pro Připojené spotřebiče, nemůžeme garantovat jejich dostupnost nebo trvání ani nepřerušovaný či bezvadný přístup k nim. Dále, upozornění vztahující se k Připojeným spotřebičům obsahující chybové kódy nemají za cíl nahradit pravidelnou a doporučenou údržbu vašeho Připojeného spotřebiče, jak je popsána ve vašem uživatelském manuálu k příslušnému Připojenému spotřebiči, ani nemají nahradit bezpečné a odpovědné používání vašeho Připojeného spotřebiče. Neměli byste spoléhat na Služby pro Připojené spotřebiče (včetně případných upozornění na chyby) jako na prostředek prevence požáru nebo jiných nehod či škod. Je vaší odpovědností zajistit bezpečný provoz vašeho Připojeného spotřebiče a udržovat jej v dobrém provozním stavu a v souladu s příslušným uživatelským manuálem. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek poškození vašeho Připojeného spotřebiče, vznik škody na majetku nebo na zdraví a/nebo závažné zranění, za něž společnost Whirlpool není jakkoliv odpovědná.

V. DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK

Nesete výlučnou odpovědnost nejen za vaše vlastní dodržování těchto Podmínek používání, ale také za jejich dodržování všemi dalšími uživateli vašeho Připojeného spotřebiče a/nebo vašeho účtu Služeb pro Připojené spotřebiče, a to bez ohledu na to, zda takové osoby jednají na základě vašeho pověření, či nikoli.

VI. OCHRANA SOUKROMÍ

Prohlášení o ochraně soukromí je k dispozici prostřednictvím Aplikace a při registraci ke Službám pro Připojené spotřebiče budete požádáni a jeho akceptaci. Akceptace Prohlášení o ochraně soukromí není povinná (tj. pokud si nepřejete je akceptovat, můžete se svobodně rozhodnout, že neprovedete registraci ke Službám pro Připojené spotřebiče), nicméně je nutná k tomu, abyste mohli pokračovat s vytvářením vašeho registrovaného účtu. Prohlášení o ochraně soukromí upravuje, jakým způsobem mohou být vámi poskytnuté informace a data získaná z vašeho Připojeného spotřebiče a z vašeho používání Služeb pro Připojené spotřebiče shromažďována používána, zpřístupňována a sdílena v souladu s platnou evropskou i místní legislativou.

VII. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Společnost Whirlpool a poskytovatelé jejích licencí jsou vlastníky autorských práv, ochranných známek a veškerých dalších práv duševního vlastnictví k veškerému obsahu zobrazenému ve Službách pro Připojené spotřebiče nebo pocházejícímu z nich. Nejste oprávněni reprodukovat, upravovat, používat, vytvářet odvozeniny, zobrazovat, pořizovat z nich výřezy, provádět, publikovat, distribuovat, šířit, přenášet, vysílat nebo uvádět do oběhu jakékoli takové materiály nebo obsah pro jakékoli třetí strany (včetně zobrazování nebo distribuce těchto materiálů na webových stránkách třetích stran), ani nejste oprávněni používat jakékoli ochranné známky zobrazující se při přístupu ke Službám pro Připojené spotřebiče bez předchozího písemného souhlasu společnosti Whirlpool s výjimkou případů používání Služeb pro Připojené spotřebiče k jejich zamýšlenému účelu a v souladu s těmito Podmínkami používání.

VIII. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ODŠKODNĚNÍ

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nic v těchto Podmínkách používání neomezuje a nevylučuje (případnou) odpovědnost společnosti Whirlpool nebo jakékoli jiné společnosti ze Skupiny Whirlpool vůči vám za:

(a) podvod nebo úmyslné uvedení nepravdivých údajů;
(b) zranění nebo usmrcení v důsledku její/jejich nedbalosti; nebo
(d) jakoukoli jinou skutečnost, ve vztahu ke které by bylo protiprávní pro ni/ně omezit, nebo se pokusit omezit, svou odpovědnost.

1. Omezení odpovědnosti

(a) Služby pro Připojené spotřebiče jsou poskytovány ve STAVU, ROZSAHU A DOSTUPNOSTI, JAK JSOU AKTUÁLNĚ K DISPOZICI;
(b) s výjimkou ustanovení APLIKOVATELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, od kterých se nelze odchýlit, a s výjimkou dohody smluvních stran, že nic z obsahu těchto Podmínek používání nevylučuje ani neomezuje ani nemá být vykládáno jako záměr vyloučit nebo omezit odpovědnost společnosti WHIRLPOOL nebo SKUPINY WHIRLPOOL za podvod nebo úmyslné uvedení nepravdivých údajů, hrubou nedbalost, úmyslné porušení povinností, porušení veřejného pořádku nebo za smrt nebo zranění osoby, včetně (nikoliv však výlučně) případů způsobených její/jejich nedbalostí, nebo škod na osobním majetku v případech, kdy odpovědnost ze zákona nelze vyloučit, TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST WHIRLPOOL, SKUPINU WHIRLPOOL, JEJICH ZÁSTUPCE, ZAMĚSTNANCE A SMLUVNÍ DODAVATELE ZBAVUJETE ODPOVĚDNOSTI VČETNĚ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU (VČ. UŠLÉHO ZISKU) A NEBUDETE PROTI NIM UPLATŇOVAT JAKÉKOLIV NÁROKY V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI PRO PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE, VČETNĚ (NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ) NÁROKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z ÚPLNÉHO NEBO ČÁSTEČNÉHO NEPOSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PRO PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE, A TO I V PŘÍPADECH, KDY JE TAKOVÉ ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ NEPOSKYTOVÁNÍ ZPŮSOBENO NEDBALOSTÍ NA STRANĚ SPOLEČNOSTI WHIRLPOOL, SKUPINY WHIRLPOOL, JEJICH ZÁSTUPCŮ, ZAMĚSTNANCŮ A SMLUVNÍCH DODAVATELŮ; DÁLE SPOLEČNOST WHIRLPOOL ANI ŽÁDNÁ JINÁ SPOLEČNOST ZE SKUPINY WHIRLPOOL NEPŘIJÍMÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NESPRÁVNÉ POUŽITÍ SLUŽEB PRO PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE NEBO JAKÉKOLI JEJICH ČÁSTI NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY (VČ. UŠLÉHO ZISKU) ČI ŠKODY VZNIKLÉ Z JEJICH NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ Z VAŠÍ STRANY. NA ZÁKLADĚ VÝŠE UVEDENÉHO VÁM TEDY POSKYTUJEME SLUŽBY PRO PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE, PŘIČEMŽ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU DOVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY VYLUČUJEME VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY A PODMÍNKY, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ NEUVEDENÉ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ, VYJMA PŘÍPADŮ, KDY TYTO NELZE VYLOUČIT DLE APLIKOVATELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TÍM NEJSOU NIJAK DOTČENA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA JAKOŽTO SPOTŘEBITELE;
(c) TÍMTO SOUHLASÍTE, ŽE ODŠKODNÍTE SPOLEČNOST WHIRLPOOL, SKUPINU WHIRLPOOL, JEJICH ZÁSTUPCE, ZAMĚSTNANCE A SMLUVNÍ DODAVATELE VE VZTAHU K VEŠKERÝM TAKOVÝM VÝŠE POPSANÝM NÁROKŮM VZNESENÝM TŘETÍMI STRANAMI;
(d) DÁLE SOUHLASÍTE, ŽE TOTO ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI JE ÚČINNÉ ROVNĚŽ VŮČI JAKÉKOLIV OSOBĚ VZNÁŠEJÍCÍ NÁROK VAŠÍM JMÉNEM A ŽE ŽÁDNÁ POJIŠŤOVNA NEBUDE MÍT JAKÉKOLI SUBROGAČNÍ PRÁVO.

2. Vyloučení následných škod

S výjimkou ustanovení APLIKOVATELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, od kterých se nelze odchýlit, NEJSOU SPOLEČNOST WHIRLPOOL, SKUPINA WHIRLPOOL, JEJICH ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI ANI SMLUVNÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNI VŮČI VÁM NEBO JAKÉKOLI JINÉ STRANĚ ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO PUNITIVNÍ ŠKODY (VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, UŠLÉHO ZISKU A ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY DAT NEBO NEDOSTUPNOSTI SLUŽEB) V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI PRO PŘIPOJENÉ SPOTŘEBIČE, A TO I V PŘÍPADECH, KDY JSOU SI SPOLEČNOST WHIRLPOOL, SKUPINA WHIRLPOOL, JEJICH ZÁSTUPCI, ZAMĚSTNANCI NEBO SMLUVNÍ DODAVATELÉ VĚDOMI MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

3. Odškodnění

Tímto souhlasíte, že odškodníte společnost Whirlpool, Skupinu Whirlpool a jejich přidružené společnosti, budete je bránit a zajistíte, že zůstanou nepoškozeny, a to ve vztahu k jakýmkoliv nárokům vyplývajícím z vašeho jednání nebo souvisejícím s vaším jednáním, včetně (nikoliv však výlučně) vašeho používání Služeb pro Připojené spotřebiče, veškerých informací vámi poskytnutých, přenášených nebo zpřístupněných prostřednictvím Služeb pro Připojené spotřebiče; nezabezpečení vašich hesel nebo jiných informacích o vašem účtu; porušení těchto Podmínek používání či jakýchkoliv aplikovatelných právních předpisů nebo regulací nebo práv třetích stran.

4. Alternativní způsob řešení sporů

Orgánem příslušným k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s těmito Podmínkami používání je Česká obchodní inspekce („ČOI“). Kontaktní údaje ČOI jsou následující:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

IX. POZASTAVENÍ A UKONČENÍ

1. Ukončení ze strany společnosti Whirlpool z důvodu nesprávného použití

Whirlpool může kdykoli pozastavit nebo ukončit váš přístup k veškerým nebo některým Službám pro Připojené spotřebiče, pokud se dopustíte některého ze zakázaných způsobů používání uvedených v článku III 4. výše nebo pokud jinak porušíte tyto Podmínky používání. Whirlpool může rovněž kdykoli po předchozím oznámení ukončit Služby pro Připojené spotřebiče z důvodu zastaralosti technologie nebo z jiných důvodů majících vliv na další životaschopnost Služeb pro Připojené spotřebiče. V případě ukončení z jakéhokoli z uvedených důvodů nebudete nadále oprávněni využívat Služeb pro Připojené spotřebiče nebo k nim mít přístup a společnosti Whirlpool (vždy v souladu s ustanoveními článku VIII) nevznikne v důsledku takového ukončení žádná odpovědnost. V takovém případě můžete i nadále používat svůj spotřebič jako obvykle, avšak nebudou vám již k dispozici s ním související Služby pro Připojené spotřebiče.

2. Deaktivace účtu z vaší strany

Můžete se kdykoli rozhodnout deaktivovat svůj účet (odregistrovat se), a to písemně zasláním emailu na adresu: spravce-soukromi-dat@whirlpool.com nebo oznámením zaslaným Referentovi pro ochranu soukromí na adresu uvedenou v Prohlášení o ochraně soukromí. Pokud provedete deaktivaci vašeho účtu, zůstanou data související s vaším Připojeným spotřebičem a s vaším používáním Služeb pro Připojené spotřebiče shromážděné společností Whirlpool v držení společnosti Whirlpool, nicméně již nebudou spojena s vašimi osobními údaji. Po deaktivaci vašeho účtu Služeb pro Připojené spotřebiče vám přestanou být zasílána další oznámení týkající se Připojeného spotřebiče zasílaná v rámci Služeb pro Připojené spotřebiče. Pokud se rozhodnete ponechat Připojený spotřebič připojený pomocí Wi-Fi i po deaktivaci vašeho účtu, bude váš Připojený spotřebič i nadále vysílat určitá data o používání spotřebiče společnosti Whirlpool. Pokud budete chtít takovým přenosům zabránit, musíte odpojit váš Připojený spotřebič od bezdrátového routeru a tlačítkem na vašem spotřebiči vypnout funkci bezdrátového připojení.

X. KONTAKTUJTE NÁS

S veškerými dotazy nebo reklamacemi týkajícími se vašeho Připojeného spotřebiče nebo Služeb pro Připojené spotřebiče se obracejte na místní oddělení služeb pro zákazníky společnosti Whirlpool, jak je uvedeno ve vaší Aplikaci nebo v dokumentaci dodané společně s vaším Připojeným spotřebičem.

Prohlášení o ochraně soukromí ve vztahu ke Službám pro Připojené spotřebiče Whirlpool EMEA

SHRNUTÍ (výrazy začínající velkým písmenem mají význam definovaný v tomto Prohlášení o ochraně soukromí)

Informace shromažďované společností Whirlpool

 • Při registraci Připojeného spotřebiče vás požádáme o poskytnutí určitých údajů o vás.
 • Pokud připojíte Připojený spotřebič a budete ho používat, budeme shromažďovat informace o vašem Připojeném spotřebiči a o vašem využívání Služeb pro Připojené spotřebiče a souvisejících softwarových aplikací.

Jak Whirlpool používá a sdílí Shromažďované informace

 • Informace, které od vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat Služby pro Připojené spotřebiče, k odstraňování problémů a údržbě a také ke komunikaci s vámi o vašem účtu a vašem spotřebiči.
 • Abychom vám pomohli co nejlépe využívat váš Připojený spotřebič, můžeme použít informace, které od vás shromáždíme, k tomu, abychom vám zasílali různé návrhy ohledně relevantního spotřebního zboží a dalších produktů souvisejících s používáním vašeho Připojeného spotřebiče, např. v podobě URL odkazů na informace o těchto produktech, a pokud s tím budete souhlasit, také e-mailem, dopisem nebo jinou formou komunikace.
 • Vaše Osobní údaje nebudeme bez vašeho souhlasu sdílet pro jakékoli marketingové účely s žádnými třetími stranami v rámci naší korporátní skupiny nebo mimo ni.
 • V souladu s aplikovatelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů můžeme vaše Osobní údaje (označované též jako osobní informace) sdělit třetím stranám v rámci naší korporátní skupiny nebo mimo ni pro účely popsané v tomto Prohlášení o ochraně soukromí („nepropojenými třetími stranami“ se v tomto Prohlášení o ochraně soukromí rozumí osoby mimo skupinu společností Whirlpool a „propojenými třetími stranami“ se rozumí osoby uvnitř skupiny společností Whirlpool).
 • Můžeme sdílet souhrnné údaje (což jsou data v anonymizované podobě, jež vás neidentifikují a jež ani k vaší identifikaci nelze použít a jež pro vyloučení pochybností nezahrnují vaše Osobní údaje) s nepropojenými nebo propojenými třetími stranami způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

Opravy Osobních údajů a výkon vašich práv dle aplikovatelných právních předpisů na ochranu osobních údajů

 • Můžete kdykoli požádat o kontrolu, opravu nebo aktualizaci vašich Osobních údajů, o zrušení zasílání určitých oznámení a sdělení týkajících se vašeho Připojeného spotřebiče, o deaktivaci vašeho účtu a o ukončení přenosů dat z vašeho Připojeného spotřebiče.
 • Za tímto účelem a rovněž z jakéhokoliv jiného důvodu ve vztahu k vašim osobním údajům nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

I. ÚVOD

Děkujeme vám za výběr domácího spotřebiče Whirlpool umožňujícího připojení k internetu pomocí Wi-Fi (dále jen „Připojený spotřebič“). Váš Připojený spotřebič vám dokáže poskytovat služby, které vám pomohou se správou a údržbou vašeho Připojeného spotřebiče. Jakmile je váš Připojený spotřebič připojen k síti Připojených spotřebičů Whirlpool, dokáže přenášet informace společnosti Whirlpool, poskytovat vám služby a zasílat vám oznámení. Kromě toho můžete využívat softwarové aplikace poskytované společností Whirlpool, jako např. bezplatné „Bauknecht B-Live“ nebo „Whirlpool 6th Sense Live“ (dále jen „Aplikace“) na vašem mobilním zařízení k dálkovému ovládání vašeho Připojeného spotřebiče a přístupu k souvisejícím funkcím a službám. Toto Prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na používání takových služeb a Aplikací (dále souhrnně „Služby pro Připojené spotřebiče“).

Provoz a správa Aplikace probíhá pod kontrolou společnosti Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, společnosti založené podle italského práva, se sídlem Comerio (VA), Viale G. Borghi 27, Itálie, 21025, řádně zapsané ve Varese pod číslem 01534610124 a registračním číslem DPH IT01534610124 (dále jen „Whirlpool“, „my“, „nám“, „náš“ apod.). Společnost Whirlpool, jakožto správce osobních údajů a jakožto člen celosvětové skupiny společností Whirlpool (dále jen „Skupina Whirlpool“), se zavazuje zajistit ochranu a důvěrnost vašich osobních informací.

V tomto Prohlášení o ochraně soukromí je pojem „osobní informace“ zaměnitelný s pojmem „Osobní údaj“. Osobní údaj je pojem používaný v aplikovatelných právních předpisech na ochranu osobních údajů. Tímto výrazem se označují informace vztahující se k vám jako identifikované nebo identifikovatelné osobě. Jedná se o informace umožňující vaši identifikaci nebo informace, které mohou být způsobilé vás identifikovat ve spojení s dalšími informacemi.

Účelem tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je informovat vás o tom, jaké Osobní údaje shromažďujeme, jak jsou tyto údaje zpracovávány a k jakým účelům, s kým mohou být sdíleny a jak můžete vykonávat svá práva na přístup, aktualizaci, opravy nebo vymazání takových údajů. Pro úplnost se v tomto Prohlášení o ochraně soukromí zmiňujeme také o Shromažďovaných údajích, neboť za určitých okolností mohou být tyto údaje použity společně s vašimi Osobními údaji tak, že by bylo možno identifikovat vaše osobní používání Připojeného spotřebiče.

II. INFORMACE SHROMAŽĎOVANÉ SPOLEČNOSTÍ WHIRLPOOL

Abychom vám mohli nabízet výhody spojené s využíváním Služeb pro Připojené spotřebiče, jako jsou např. upozornění v případě otevřených dveří vaší lednice, individuální nastavení cyklů a pomoc při kontrole spotřeby energie, shromažďuje společnost Whirlpool určité informace z vašeho Připojeného spotřebiče (a v relevantních případech též z dalších souvisejících zařízení a aplikací).

1. Osobní informace, které poskytujete společnosti Whirlpool

Při registraci vašeho Připojeného spotřebiče poskytujete společnosti Whirlpool určité osobní informace: vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a sériové číslo spotřebiče.

2. Informace automaticky shromažďované společností Whirlpool

Jakmile zaregistrujete váš Připojený spotřebič, bude společnost Whirlpool rovněž automaticky pravidelně shromažďovat následující typy informací (dále jen „Shromažďované údaje“) z následujících zdrojů:

 • Připojené spotřebiče: identifikační číslo vašeho Připojeného spotřebiče (včetně čísla modelu a sériového čísla), zdrojová IP adresa, stav spotřebiče (např. teplota v chladničce, stav vodního filtru apod.) a kódy chyb (např. otevřená dvířka).
 • Další zařízení: pokud se rozhodnete používat další zařízení třetích stran, jako např. chytré měřiče sledující vaši spotřebu energie, nebo využívat další související funkce Připojeného spotřebiče, může společnost Whirlpool shromažďovat informace jako je např. celková spotřeba energie v domácnosti, spotřeba energie vašich Připojených spotřebičů nebo váš aktuální tarif na dodávku elektřiny či plynu (popř. tarif platný ve vašem regionu).
 • Aplikace: pokud budete používat Aplikace, bude společnost Whirlpool automaticky shromažďovat a uchovávat určité informace o vašich návštěvách a činnostech prováděných v rámci dané Aplikace, jako jsou např. změny nastavení vašeho účtu a operace prováděné na vašem Připojeném spotřebiči.

III. POUŽITÍ A SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

1. Všeobecně

Společnost Whirlpool může používat a sdílet vaše Osobní údaje a Shromažďované údaje k tomu, aby vám poskytovala Služby pro Připojené spotřebiče, a to včetně následujících:

a) zasílání oznámení týkajících se odstraňování problémů a údržby;
b) komunikace s vámi o vašem účtu a vašem spotřebiči (včetně servisu a záležitostí souvisejících se zárukou);
c) zasílání návrhů v rámci Aplikace zaměřených na vylepšování výkonu a používání Připojených spotřebičů, jako např. informace o alternativních cyklech nebo možnostech snížení spotřeby energie, jaké produkty používat pro udržování spotřebiče ve špičkovém stavu nebo pro zlepšení jeho výkonu, jaké příslušenství či součásti je možno přidat nebo jakým příslušenstvím či součástmi je možno vylepšit nebo obnovit funkcí Připojených spotřebičů, a poskytování odkazů v rámci Aplikace, na kterých, pokud na ně kliknete nebo vstoupíte, budou uvedeny návrhy některých produktů, jako např. těch, jež jsou zmíněny v bodě c), přičemž tyto informace mohou být uvedeny např. na samostatné webové stránce;
d) sdílení uvedených údajů s dalšími subjekty Skupiny Whirlpool pro účely popsané výše.

Vezměte prosím na vědomí, že poskytnutí vašich Osobních údajů a Shromažďovaných údajů je zcela dobrovolné. Pokud však chcete aktivovat Služby pro Připojené spotřebiče, budete nám muset údaje tohoto typu poskytnout. Vezměte prosím na vědomí, že pokud od vás neobdržíme přesné Osobní údaje, nebudeme vám moci začít poskytovat Služby pro Připojené spotřebiče. Ve vztahu k bodu c) výše si můžete svobodně zvolit, zda kliknete na odkazy nabízené v Aplikaci, či nikoli. Pokud si nebudete přát zobrazit informace o produktech popisovaných v bodě c) výše, neklikejte prosím na nabízený odkaz. Takto se můžete rozhodnout nevyužít dalších služeb popisovaných v bodě c). Vždy si můžete svobodně zvolit na odkazy nabízené prostřednictvím Aplikace nekliknout.

Osobní údaje a Shromažďované údaje budou shromažďovány a zpracovávány férovým a zákonným způsobem pro účely uvedené výše našimi pracovníky při jejich činnosti v oblasti administrace, účetnictví, péče o zákazníky, správy IT systémů, managementu, údržby a vývoje, marketingu, průzkumů a propagačních akcí, jak to bude potřebné pro účely popsané v tomto Prohlášení. Vaše Osobní údaje a Shromažďované údaje budou uchovávány v databázích Skupiny Whirlpool (to znamená, že je společnost Whirlpool bude sdílet s dalšími členskými společnostmi Skupiny Whirlpool). Kromě toho mohou být uvedené údaje uchovávány v databázích spravovaných externími poskytovateli hostingových služeb, s nimiž příslušné členské společnosti Skupiny Whirlpool uzavřely smlouvu v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Tyto databáze se obvykle nacházejí na území Evropské unie. Seznam takových externích poskytovatelů je k dispozici na vyžádání.

Whirlpool může rovněž sdílet Osobní údaje a Shromažďované údaje s externími třetími stranami, které jednají nebo plní určité funkce naším jménem, jako jsou např. provozovatelé call center, přepravci, poskytovatelé služeb nebo techničtí pracovníci v terénu. Seznam takových externích poskytovatelů je k dispozici na vyžádání.

Některé Osobní údaje a Shromažďované údaje mohou být rovněž poskytovány vládním orgánům, bezpečnostním sborům, regulačním orgánům a jiným orgánům veřejné správy na příslušných územích v rozsahu vyžadovaném nebo povoleném zákonem, zejména pro právní a daňové účely. Kromě toho mohou být tyto údaje sdíleny se všemi těmito orgány a veřejnými institucemi v případech, kdy je to přiměřené za účelem ochrany obchodní činnosti, zákazníků, pracovníků nebo dodavatelů Skupiny Whirlpool. Uvedené údaje mohou být rovněž sdíleny s externími stranami v reakci na právní proces, v reakci na nouzovou situaci nebo za účelem vymáhání našich smluv, korporátních politik nebo za účelem obrany práv, majetku či bezpečnosti jednotlivých podniků, zákazníků, pracovníků nebo dodavatelů Skupiny Whirlpool. Tyto údaje mohou být dále poskytnuty našim skutečným nebo potenciálním kupujícím nebo partnerům a jejich odborným poradcům za účelem posouzení jakéhokoli navrhovaného prodeje nebo převodu společnosti Whirlpool nebo jiné součásti Skupiny Whirlpool, nebo jejího nebo jejich podniků či majetku, obchodních partnerství či společných podniků, k nimž může čas od času dojít, a to v takovém rozsahu, v jakém anonymizace předmětných údajů není možná nebo realizovatelná. Po dokončení příslušné transakce mohou příslušní kupující a partneři uvedené informace používat stejným způsobem a ke stejným účelům, jak jsou popsány v tomto Prohlášení.

Vyjma případů popsaných výše nebude společnost Whirlpool bez vašeho předchozího souhlasu sdílet vaše Osobní údaje nebo Shromažďované údaje s jakýmikoli třetími osobami.

2. Předání údajů do zahraničí

Místní právní předpisy upravující ochranu soukromí umožňují společnosti Whirlpool předat Osobní údaje a (v relevantních případech) Shromažďované údaje do zemí nebo na území mimo váš domovský stát a mimo hranice Evropského hospodářského prostoru („EHP“), pokud k tomu předem udělíte souhlas nebo pokud pro to existuje jiný právní důvod, za předpokladu, že je zaručena adekvátní ochrana Osobních údajů a příslušné orgány udělily souhlas s takovým předáním údajů. Akceptací tohoto Prohlášení o ochraně soukromí udělujete souhlas k předání vašich osobních údajů mimo hranice Evropského hospodářského prostoru.

Někteří pracovníci společnosti Whirlpool, jiné subjekty Skupiny Whirlpool, třetí strany působící naším jménem jako poskytovatelé služeb a pečlivě vybraní partneři mohou mít sídlo mimo území vašeho domovského státu a dokonce i mimo území EHP. Např. poskytovatelé služeb IT údržby pro společnost Whirlpool mohou mít sídlo mimo EHP. Společnost Whirlpool přijímá opatření s cílem zajistit, aby předání údajů těmto subjektům bylo uskutečňováno v souladu s legislativou Evropské unie a dalšími aplikovatelnými právními předpisy a zásadami a aby v těchto státech resp. na těchto územích existovala odpovídající bezpečnostní opatření určená k ochraně Osobních údajů.

3. Souhrnné a anonymizované údaje

Společnost Whirlpool může shromažďovat a anonymizovat Osobní údaje a (v relevantních případech) Shromažďované údaje způsobem, který zajistí, že tyto údaje nebudou obsahovat vaše Osobní údaje, že tyto údaje nebude definitivně a nevratně možné s vašimi Osobními údaji spojit a že nebudou umožňovat konkrétní identifikaci vaší osoby. Na tento typ údajů se nevztahuje příslušná legislativa na ochranu osobních údajů. Společnost Whirlpool může takové souhrnné a anonymizované údaje sdílet s dalšími společnostmi v rámci Skupiny Whirlpool a se svými obchodními partnery a dalšími třetími stranami mimo Skupinu Whirlpool. Whirlpool a veškeré takové další osoby mohou používat souhrnné a anonymizované údaje mimo jiné pro účely výzkumu (včetně práce na vylepšování produktů Whirlpool) a pro účely vývoje lepších produktů pro společnost Whirlpool, Skupinu Whirlpool a jejich zákazníky. Společnost Whirlpool a další společnosti ze Skupiny Whirlpool mohou rovněž takové souhrnné údaje uchovávat po přiměřeně dlouhou dobu po deaktivaci vašeho účtu Služeb pro Připojené spotřebiče nebo po ukončení využívání Služeb pro Připojené spotřebiče. Kromě toho mohou být takové souhrnné údaje sdíleny s dalšími zákazníky, aby mohli porovnat jejich spotřebu energie s dalšími uživateli Připojeného spotřebiče.

4. Zabezpečení vašich Osobních údajů

Společnost Whirlpool přijímá veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti vámi poskytnutých údajů a činí veškerá přiměřená bezpečnostní opatření k zajištění ochrany vašich Osobních údajů v souladu s aplikovatelnými právními předpisy a standardy. Mějte však prosím na paměti, že u žádné elektronické komunikace realizované prostřednictvím sítě internet nelze zaručit 100% bezpečnost. Přijměte prosím vhodná preventivní opatření k zajištění ochrany vašich osobních informací při používání internetu, např. častými změnami hesla, používáním kombinace písmen a číslic nebo používáním bezpečného prohlížeče.

IV. PŘEDVOLBY, ZRUŠENÍ A DALŠÍ PRÁVA

1. Oznámení Připojených spotřebičů

Jako součást Služeb pro Připojené spotřebiče si můžete zvolit zasílání oznámení prostřednictvím Aplikace (např. oznámení o dokončení cyklu nebo oznámení v případě otevřených dveří lednice). Své předvolby ohledně těchto oznámení, včetně toho, jaká oznámení chcete dostávat, a včetně zrušení těchto oznámení, můžete změnit po přihlášení k vašemu účtu Služeb pro Připojené spotřebiče prostřednictvím Aplikace.

2. Přenos dat z Připojených spotřebičů

Pokud si přejete, aby společnost Whirlpool neshromažďovala žádné údaje o vašem Připojeném spotřebiči, musíte odpojit váš Připojený spotřebič od bezdrátového routeru A ZÁROVEŇ tlačítkem na vašem spotřebiči vypnout funkci bezdrátového připojení. Po odpojení Připojeného spotřebiče od bezdrátového routeru dojde rovněž k ukončení vašeho využívání Služeb pro Připojené spotřebiče, i pokud váš účet Služeb pro Připojené spotřebiče nadále zůstane aktivní. Pokud pouze deaktivujete váš účet Služeb pro Připojené spotřebiče a neprovedete odpojení vašeho Připojeného spotřebiče, budou údaje neobsahující vaše Osobní údaje, nespojené s vašimi Osobními údaji a neumožňující vaši konkrétní identifikaci nadále odesílány společnosti Whirlpool.

3. Data z dalších zařízení

Veškeré volitelné služby, které aktivujete prostřednictvím Aplikace, včetně služeb souvisejících se zařízeními třetích stran (např. s chytrými měřiči pro služby řízení spotřeby energie), můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím Aplikace.

4. Marketingová komunikace

Nebudeme vaše Osobní údaje používat k tomu, abychom vám zasílali jakákoli sdělení přímého marketingu bez vašeho předchozího souhlasu. Pokud se tedy rozhodnete přihlásit k zasílání návrhů od společnosti Whirlpool ohledně spotřebního zboží a dalších produktů souvisejících s vaším používáním Připojeného spotřebiče e-mailem nebo poštou, použijeme vaše Osobní údaje k zasílání marketingové komunikace tohoto typu. Mechanismus pro přihlášení k zasílání takových oznámení je k nalezení na konci tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Vezměte prosím na vědomí, že tento typ marketingové komunikace propaguje určité produkty a služby a je zcela odlišný od upozornění zasílaných prostřednictvím Aplikace (např. oznámení o dokončení cyklu nebo oznámení v případě otevřených dveří lednice) v rámci Služeb pro Připojené spotřebiče, jak jsou popsány výše. Pro změnu vašich předvoleb ohledně těchto (nemarketingových) oznámení - viz výše.

5. Deaktivace (zrušení registrace) Účtu z vaší strany

Můžete se kdykoli rozhodnout deaktivovat svůj účet (odregistrovat se), a to písemně zasláním emailu na adresu: spravce-soukromi-dat@whirlpool.com nebo oznámením zaslaným Referentovi pro ochranu soukromí na adresu uvedenou v článku 9 níže. Pokud provedete deaktivaci vašeho účtu, zůstanou shromážděné údaje související s vaším Připojeným spotřebičem a s vaším používáním Služeb pro Připojené spotřebiče v držení společnosti Whirlpool a/nebo Skupiny Whirlpool v anonymizované a souhrnné podobě pro účely popsané v článku III (3) výše. To znamená, že tyto údaje nebudou nadále spojeny s vašimi Osobními údaji a budou tedy nevratně anonymizovány. Po deaktivaci vašeho účtu Služeb pro Připojené spotřebiče vám přestanou být zasílána další oznámení, informace o speciálních nabídkách a poskytovány služby týkající se vašeho Připojeného spotřebiče.

6. Servisní a další bezpečnostní oznámení

Dokud nezrušíte svou registraci Služeb pro Připojené spotřebiče, vyhrazuje si Whirlpool právo kontaktovat vás s případnými bezpečnostními nebo servisními oznámeními týkajícími se vašeho spotřebiče (např. oznámení o stažení výrobku), a to bez ohledu na vaše nastavené předvolby ohledně ochrany soukromí.

7. Uchování vašich Osobních údajů

Pokud zrušíte registraci vašeho účtu Služeb pro Připojené spotřebiče, učiní společnost Whirlpool hned, jak to po ní bude možné rozumně požadovat, příslušné kroky k odstranění nebo vymazání vašich Osobních údajů ze svých systémů. Vezměte však prosím na vědomí, že společnost Whirlpool bude potřebovat si nadále ponechat vaše Osobní údaje a Shromažďované údaje na nezbytně dlouhou a přiměřenou dobu po zrušení registrace pro případ vznesení nároků v souvislosti se Službami pro Připojené spotřebiče, za účelem dodržování platné legislativy a předpisů a/nebo pro naše konkrétní legitimní obchodní potřeby a zamýšlené účely včetně těch popsaných v článku III. výše.

8. Údaje týkající se dětí

Nesnažíme se shromažďovat ani vědomě neshromažďujeme Osobní údaje dětí (tj. osob považovaných podle platné místní legislativy za nezletilé). Pokud nám poskytne Osobní údaje dítě, mohou nás jeho rodiče nebo zákonní zástupci kontaktovat (prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů) a požádat o vymazání takových informací z našich záznamů.

9. Vaše práva jako subjektu údajů

Legislativa EU týkající se ochrany soukromí a příslušná místní legislativa týkající se ochrany soukromí vám umožňují zkontrolovat, zda o vás Whirlpool uchovává Osobní údaje a pokud ano, požádat (s určitými výjimkami) o předložení kopie takových údajů spolu s detaily o zdroji, z něhož byly získány, a také o tom, jak a pro jaké účely jsou společností Whirlpool zpracovávány a kdo je příjemcem takových Osobních údajů. Pokud se nacházíte v některých členských státech EU, máte právo na informace o jakémkoli zpracovateli údajů a/nebo o místních zástupcích pro ochranu soukromí a osobách odpovědných za zpracování údajů, pokud jsou tyto osoby jmenovány, jakož i o osobách a subjektech, jimž mohou být vaše Osobní údaje předávány nebo poskytovány. Pokud se nacházíte v některých členských státech EU, můžete rovněž požádat o aktualizaci a/nebo opravy vašich uchovávaných Osobních údajů, o jejich anonymizaci a v případech stanovených aplikovatelnými právními předpisy též o jejich vymazání. Můžete mít rovněž právo požádat o potvrzení, že jsme informovali jakékoli třetí strany, jimž byly vaše Osobní údaje předány nebo poskytnuty, např. třetí strany, které působí jako naši zpracovatelé údajů, aby tyto třetí strany provedly příslušnou aktualizaci nebo opravy vašich Osobních údajů.

Můžete provádět kontroly, opravy a aktualizace určitých Osobních údajů (jako např. vašeho jména a kontaktních údajů) přihlášením k vašemu účtu prostřednictvím Aplikace a úpravou vašich Osobních údajů ve vašem profilu. Můžete mít rovněž právo kdykoli odvolat jakýkoli udělený souhlas týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Pokud si budete přát vykonat vaše práva specifikovaná výše nebo položit jakýkoli dotaz týkající se používání vašich Osobních údajů společností Whirlpool, můžete tak jednoduše učinit kontaktováním vašeho místního oddělení služeb pro zákazníky společnosti Whirlpool, jak je uvedeno ve vaší Aplikaci nebo v dokumentaci dodané společně s vaším Připojeným spotřebičem.

Můžete se rovněž obrátit na evropského Referenta Skupiny Whirlpool pro ochranu soukromí na následující adrese:

Privacy Officer
Whirlpool Europe Srl - Socio Unico
Viale G Borghi 27
I – 21025 Comerio (VA)
Varese, Italy
email: whirlpool_privacy@whirlpool.com

V. AKTUALIZACE PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ

Toto Prohlášení o ochraně soukromí můžeme čas od času aktualizovat. Pokud provedeme nějaké zásadní změny, zašleme vám prostřednictvím Aplikace upozornění obsahující informace o změnách, možnostech vaší případné volby a krocích, které můžete učinit.

frame-scrollup