logo JavaScript
JavaScript
Ve vašem prohlížeči není povolený JavaScript a nelze zobrazit tuto stránku.
Zapněte prosím JavaScript v nastavení vašeho prohlížeče.

Pravidla spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“

 1. Pořadatel a organizátor

  Pořadatelem spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“ (dále jen „Soutěž“) jsou společnosti Whirlpool CR, spol. s.r.o. a společnost FAST ČR, a.s. (síť prodejen Planeo Elektro + web www.planeo.cz + nezávislí prodejci) (dále jen „Pořadatel“).

  Organizátorem spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč!“ je společnost MCP – Mediarex Customer Promotions, s.r.o. se sídlem Praha 1, Loretánská 13, PSČ 118 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 218765, IČO: 02372819 (dále jen „Organizátor“). Organizátor Soutěže zajišťuje veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu Soutěže.

 2. Termín a místo konání Soutěže

  Soutěž probíhá v termínu od 14. 3. 2018 do 1. 5. 2018 včetně (dále jen „Doba konání Soutěže“) v prodejnách společnosti FAST ČR, a.s. pod značkou Planeo Elektro + nezávislí prodejci na území České republiky + na nákup na webu www.planeo.cz. Nárok na výhru vznikající po zakoupení spotřebiče v době trvání Soutěže (tzn. do 1. 5. 2018, včetně) je možné uplatnit do 14 dní od zakoupení výrobku, tzn. nejpozději do 15. 5. 2018 (včetně), rozhodující je razítko s datem při odeslání losu a účtenky (viz níže). Losy odeslané z jakéhokoliv důvodu po tomto datu ztrácejí platnost.

 3. Podmínky účasti v soutěži

  Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období Soutěže a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“).

  Zapojení do soutěže

  Soutěžící se může zapojit do soutěže tak, že v období trvání soutěže zakoupí v kterékoliv prodejně Planeo Elektro + nezávislí prodejci) v České republice + na webu www.planeo.cz spotřebič/e značky Whirlpool, zahrnutý/é do seznamu spotřebičů, které patří do akce „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč“, přičemž po splnění těchto podmínek dostane v prodejně hrací stírací los/losy (dále jen „los“ nebo „stírací los“).

  Zákazník získává 1 až 3 losy, podle toho, jaký počet losů je přidělen k příslušenému kódu spotřebiče – viz přesný a po dobu konání soutěže u prodejců společnosti FAST ČR a.s. (síť prodejen Planeo Elektro + nezávislí prodejci + web www.planeo.cz) seznam níže. Při nákupu více spotřebičů platí kumulativní princip a zákazník dostává příslušný počet losů za každý spotřebič na účtence.

  Seznam spotřebičů zařazených do akce „Setři a vyhraj: získej až 30 000 Kč“ (síť prodejen Planeo Elektro + nezávislí prodejci + web www.planeo.cz) platný pouze v období od 14. 3. do 1. 5. 2018:

  Spotřebič Komerční kód Počet losů
  Předem plněná pračka FWSG 61253 E 2
  Předem plněná pračka FWG71484W EU 2
  Předem plněná pračka FWSD 71283WCV 2
  Předem plněná pračka se sušičkou WWDC 9614 3
  Předem plněná sušička HSCX 80420 3
  Předem plněná pračka FSCR 80421 3
  Sporák ACWT 5V331/IX 1
  Vestavná myška s panelem WBC 3C26 PF X 2
  Volně stojící chladnička BLF 8122 W 1
  Volně stojící chladnička BLF 8122 OX 1
  Volně stojící chladnička BSNF 9152 W 3
  Volně stojící chladnička WNF9 T2Z X H 3
  Volně stojící chladnička B TNF 5012 OX 3
  Volně stojící myčka bílá WFC 3C23 PF 2
  Volně stojící myčka nerez WFC 3C23 PF X 2
  Volně stojící myčka úzká ADP 522IX 2
  Vrchem plněná pračka TDLR 60220 2
  Vrchem plněná pračka TDLR 65230 ZEN 2
  Vrchem plněná pračka AWE 55611 1
  Vrchem plněná pračka TDLR 60112 1
  Vrchem plněná pračka TDLR 55112 1

  Specifikace stíracího losu

  • Každý los obsahuje 16 herních stíracích polí
  • Soutěžící setře PŘESNĚ (NE více, NE méně) 4 libovolná hrací pole. Pokud objeví 4 shodné výherní symboly symbol, Soutěžící získává nárok na výhru – 10 000 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých)
  • Pokud objeví 4 shodné výherní symboly symbol, Soutěžící získává nárok na výhru – 5 000 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých)
  • Každý los obsahuje výherní kombinaci

  Los zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 4(čtyři) hrací pole z 16 (šestnácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a absolutně nepoškozená.

  Za losy nezakládající nárok na výhru se považují následující losy:

  • Soutěžící uplatnil svůj nárok na výhru (viz čl. 4.) po 15. 5. 2018 nebo uplatňuje s účtenkou mimo platnost akce (tzn. od 14. 3. 2018 do 1. 5. 2018).
  • Jsou setřena právě 4 (čtyři) hrací pole, ale Soutěžící neobjevil 4 (čtyři) shodné výherní symboly.
  • Je setřeno více než 4 (čtyři) hrací pole.
  • Soutěžící není schopen doložit nákup platnou účtenkou shodnou datem s termínem konání akce „Setři a vyhraj: Získej až 30 000 Kč“ (tzn. od 14. 3. 2018 do 1. 5. 2018).
  • Na losu je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 4 (čtyřech) hracích polích téhož losu (např. vpichy, jakékoliv - i tenké – škrábance procházející celou krycí vrstvou nebo její značnou část).
  • Los byl pozměněn chemicky, elektronicky, mechanicky nebo tiskovou cestou.
  • Los nebo jeho část s herními poli byla polita jakoukoliv tekutinou.

  Nedůležitá poškození losu, která nikterak nezasahují do hracích polí nebo do bezpečnostního panelu "Zde nestírat!“ nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození losu, náleží Organizátorovi.

 4. Výhry, určení výherců

  Výhry, určení výherců, uplatnění a distribuce výher

  • Pokud soutěžící nalezne po setření polí 4 (čtyři) shodné výherní symboly symbol, stává se výhercem částky 10 000 Kč. Pokud soutěžící nalezne po setření polí 4 (čtyři) shodné výherní symboly symbol, stává se výhercem částky 5 000 Kč. Los s kontaktními údaji spolu s příslušnou účtenkou nebo její kopií zašle na adresu W-Mediarex, Loretánská 13, 118 00 Praha 1, a to nejpozději dne 15. 5. 2018 rozhodující je poštovní razítko na obálce). Doporučujeme zaslat prostřednictvím České pošty jako doporučený dopis, pojistit na hodnotu výhry a uchovat doklad o odeslání (podací lístek) pro případ ztráty.
  • Na hlavní výhru je nárok pouze v případě, že los nebude poškozen podle výše uvedených případů a budou správně setřena právě 4 (čtyři) herní pole s tím, že los bude doplněn příslušnou účtenkou.
  • Výherci hlavní výhry pak obdrží částku 10 000 Kč tak, že jim bude zaslána na jejich bankovní účet. Bankovní spojení pro zaslání výhry sdělí výherce přímo Organizátorovi
  • Výherci druhé výhry pak obdrží částku 5 000 Kč tak, že jim bude zaslána na jejich bankovní účet. Bankovní spojení pro zaslání výhry sdělí výherce přímo Organizátorovi.
  • Výherce bude ze strany Organizátora telefonicky kontaktován do 2 pracovních dní od doručení losu na telefonní číslo uvedená na zadní straně losu. Pokud nebude výherce zastižen telefonickým hovorem, bude mu zaslána sms zpráva na stejné telefonní číslo. Nepodaří-li se výherce zastihnout kombinací telefonického volání a sms do 7 pracovních dní od prvního kontaktu, ztrácí nárok na výhru.

  Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Whirlpool CR, spol. s r. o. nebo společnosti FAST ČR, a.s. + nezávislí prodejci + web www.planeo.cz, nebo Organizátorovi a dále osoby blízké těmto osobám ve smyslu ust. § 22 občanského zákoníku.

 5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Zapojením do Spotřebitelské soutěže soutěžící potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění vyjadřuje souhlas:

  • se zpracováním svých osobních údajů Organizátorem v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailový adresa, telefonní číslo, rok narození, pohlaví (žena, muž), za účelem jejich zpracování souvisejícího s účastí v soutěži.
  • Se zpracováním osobních údajů za účelem marketingové podpory soutěže. Souhlas zahrnuje uvedení jména, příjmení a podobizny ve formě tiskové zprávy, fotografie či audiovizuálního záznamu na internetových stránkách společnosti Whirlpool CR, spol. s r. o., FAST ČR, a.s. či Organizátora soutěže.
  • Zároveň Soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle výše uvedeného rozsahu v písm. a) pro další marketingové účely společnosti Whirlpool CR, spol. s r. o. a FAST ČR, a.s. po dobu 5 let od skončení této soutěže.
  • Udělení výše uvedeného souhlasu je dobrovolné a souhlas může být odvolán. Účastník soutěže má právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů a další práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb.
  • Zasláním soutěžního vstupu soutěžící rovněž souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, se zasíláním obchodních sdělení ze strany Pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků.
  • Soutěžící si je vědom, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může odvolat pouze písemně, a to elektronicky na adrese soutez@mediarex.cz, či poštou na adrese: MCP - Mediarex Customer Promotions, Loretánská 13, 118 00 Praha 1
 6. Ostatní ujednání

  • Svým zapojením do soutěže vyjadřuje účastník v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Organizátorem v souvislosti s pořádáním této soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Soutěžící uděluje tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže.
  • Do soutěže budou zařazeni všichni Soutěžící, kteří splní pravidla soutěže. Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také soutěžící, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána.
  • Organizátor je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli účastníka soutěže ze soutěže v případě, že zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání) a/nebo nesoutěží v duchu fair play, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout.
  • Pokud v některé z prodejen Planeo Elektro síť prodejen Planeo Elektro + nezávislí prodejci v České republice stoupne počet výherců nad úroveň, kterou lze rozumně předpokládat, Organizátor si vyhrazuje právo zastavit vyplácení výher v takové prodejně až do vyšetření celé záležitosti. Soutěž v ostatních prodejnách tím není nikterak narušena.
  • Organizátor si vyhrazuje právo pozastavit soutěž v jakékoliv síťě Planeo Elektro + nezávislí prodejci v České republice nebo v celé síti, pokud vznikne důvodné podezření, že došlo k podvodu nebo trestnému činu. Pokud se takové podezření potvrdí, vyhrazuje si Organizátor právo spotřebitelskou soutěž ukončit.
  • Případné námitky k průběhu soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
  • Účastník soutěže nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhru a nemá nárok ani na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor neodpovídá za případné vady výhry. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
  • Tato pravidla jsou jediným veřejným dokumentem, který upravuje vztah Organizátora ve vztahu ke spotřebitelům.
  • Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.
  • Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na webu www.whirlpool.cz/darky
  • Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu jejich platnosti k nahlédnutí na adrese www.whirlpool.cz/darky

V Praze dne 14. 3. 2018

frame-scrollup